При проверка на 19 работодатели от областта са установени 516 нарушения

При проверка на 19 работодатели от областта са установени 516 нарушения
През август 2018 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич извърши 104 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, ресторанти, селско стопанство и строителство на сгради.

По 19 постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени  проверки.


При проверките са установени общо 516 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 139 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 373 броя и по закона за насърчаване на заетостта 4 броя.


За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 23 акта за установяване на административни нарушения.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+