Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+ се проведе в Гимназия "Райко Цончев"

Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+ се проведе в Гимназия "Райко Цончев"
През изминалата седмица в ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич се проведе информационна среща във връзка с проектите, в които участва училището.

В първата част бяха отчетени резултатите по проект № 2017-1-BG01-KA101-036113, „Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование“, Ключова дейност 1, сектор: „Училищно образование“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.


На събитието присъстваха над 70 учители, ученици и родители.


Основната цел на проекта бе подобряване на професионалните компетенции на училищния персонал чрез придобиване на знания и опит от европейското иновативно образование.


В рамките на проекта 6 учители от Гимназия „Райко Цончев“ участваха в интензивни едноседмични структурирани обучителни курсове, предоставени от различни образователни центрове в Италия, Малта и Испания.


Темите на обученията бяха ориентирани в следните области: информационни и комуникационни технологии (ИКТ); съдържателно-езиково интегрирано обучение (CLIL-Content and language integrated learning) и разработване на проекти по Ключова дейност 2 на програма Еразъм +- Стратегически партньорства.


В резултат на това учителите придобиха и усъвършенстваха знания и умения свързани с: езиковата и дигиталната компетентност; методи на преподаване в съдържателно-езиково интегрираното обучение; онлайн/ИКТ инструменти в образованието; умения за планиране и управление на проекти; междукултурна компетентност; професионално и личностно развитие и т.н. На срещата също така бяха показани уебсайта (https://project-raiko-tsonchev.weebly.com/ ) и страницата във фейсбук, създадени с цел разпространение на резултатите от проекта.


Във втората част на срещата пред гостите беше представен новият проект „Спаси бъдещето, не деня“, по който ЧПГТП „Райко Цончев“ ще работи през следващите две години.


Проектът се осъществява в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2, Сектор „Училищно образование“, КА229 - “Партньорства за училищен обмен“ и в него гимназията ще си партнира с училища от Чехия, Латвия, Румъния и Турция. Партньорството между училищата цели повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, природата, световните проблеми чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия, което ще ги направи по-активни в решаването на проблемите със замърсяването.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+