Приятелство без граници в Инър Уийл

Приятелство без граници в Инър Уийл
Приятелството в Инър Уийл няма граници за споделянето, за общите дела и каузи, за добрите думи и активности.


Инър Уийл е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни.


Уникалната среда и дух, в които се развиват отношенията между членовете на ИУ, дадоха поредната прекрасна възможност на дамите от клуба, водени от темата на годината на Интеренешънъл Инър Уийл за „Подкрепа и развитие“, а именно:


Отправена бе покана за Приятелски клуб от страна на Инър Уийл Клуб Баязит Истанбул, Турция, на международната среща в Измир през ноември 2017 г.


Проведени бяха разговори, кореспонденция между двата клуба и след анализ на отношенията, достигнали до ниво на приятелство, както и желание да се разширят и засилят техните  отношения, да продължат обмена и да обявят, че ще поддържат това – естествено се стигна до подписването на Акт на Съгласие за приятелство между клубовете на  20 октомври в Истанбул, Турция.Инър Уийл Клуб Баязит Истанбул, Турция с президент Пелин  Юсуфи и Инър Уийл Клуб Добрич, България с президент Катя Маринова сложиха своите подписи под текста на акта, като израз на приятелство на всички членове на клубовете.


Актът на Съгласие за приятелство между двата клуба определя побратимяването по следния начин:


•Целта на този акт на побратимяване е да насърчи обмена между двата клуба, изразяващ се в срещи, културен и младежки обмен, общи действия, предложени от единия или от другия клуб;


•Побратимените клубове ще изпращат техен бюлетин със събития, възможно най-редовно, като така членовете ще бъдат информирани за техните дейности.


Събитието премина в топлота и хармония, каквато може да даде само една приятелска среда. На срещата присъстваха част от членовете на Ротари клуб Добрич, които дадоха своята подкрепа на новото начало.Утвърждението на Инър Уийл Клуб Добрич е и ще бъде: „За добротата, за добрата кауза, за добрата следа – Заедно и напред по пътя на Добротворството!“


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+