Правителството предостави два имота за ремонта на дамбата в Балчик

Правителството предостави два имота за ремонта на дамбата в Балчик
На заседанието си днес Министерски съвет предостави на Община Балчик правото на управление върху два имота публична държавна собственост за изпълнение на проект "Реконструкция на настилката, изграждане на велоалея и благоустрояване на района на КИЦ "Мелницата" и крайбрежната алея".

Това се налагаше, за да може да се започне работата за реновиране на дамбата край морето. 


Строителните дейности ще се финансират с европейски средства и изцяло ще заменят настилката, която е в момента. Очаква се дейностите по проекта на програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. да започнат идната пролет.  


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+