Авторска среща „Кан Тервел в научната и художествената литература“ се състоя в града, носещ неговото име

Авторска среща „Кан Тервел в научната и художествената литература“ се състоя в града, носещ неговото име
Зала Кан Тервел в общинския музей в града бе домакин на едно от най-важните събития, които общинското ръководство организира в рамките на честванията, посветени на 1300 години от победата на Кан Тервел над арабските нашественици край Константинопол през 718 година.

Авторската среща „Кан Тервел в научната и художествената литература“ бе планирана като форум, на който жителите на града и общината да се срещнат с историците и писателите, които са свързали научните си и творчески търсения с живота и делото на българския владетел Тервел и мястото му в националната и европейската история. Покани бяха отправени до академиците Антон Дончев и Васил Гюзелев, до проф. д-р Пламен Павлов, проф. Казимир Попконстантинов, Проф. д.и.н. Георги Атанасов, писателите Драгни Драгнев и Емил Димитров и до авторът на паметника на Кан Тервел акад. Валентин Старчев, както и до авторът на фигурата на Кан Тервел, експонирана в обновения музей Борис Борисов.


Поради лични и служебни ангажименти част от авторите не можаха да се отзоват на поканата, отправена от Кмета на община Тервел до тях. Академик Валентин Старчев в личен разговор, а по-късно и в писмен вид отправи своите благодарности и поздрави до организаторите.


Тервелчани се срещнаха с един от най-големите изследователи на Кан Тервел през последните 20 години - проф. Георги Атанасов, проф. Казимир Попконстантинов, чиято основна област на научните интереси са Средновековната църковна архитектура, епиграфски паметници, средновековни дворцови комплекси и др., писателят Емил Димитров - автор на романа „Кан Тервел - кошмарът на Халифата“. Модератор на срещата бе дългогодишният преподавател по история Стойка Жекова.


Събитието бе открито с изпълнението на „Песен за Тервел“ по текст на поетът от Добрич Драгни Драгнев и по музика на тервелчанина Кунчо Кръстев. Песента е написана през 80-те години на ХХ век, но реално заживя през тази година, когато специално за честванията бе разучена от Църковния хор с диригент маестро Живко Колев. През месец октомври по поръчка на Общината бе изработен и музикален съпровод на произведението, което дава възможност и за разучаването и от ученици в училище.


Поздрав към гости и аудитория и думи за целта на събитието отправи Дияна Илиева, зам.-кмет на Община Тервел. Тримата автори съвсем задълбочено и авторитетно отговориха на въпросите - какво трябва да пише за Кан Тервел в един учебник за деца от начален етап на образование и какво трябва да знае за Кан Тервел всяко дете в България.


Като научни ръководители на археологически проучвания на две крепости в региона – проф. Попконстантинов на Палматис в Община Тервел, а проф. Атанасов – на Залдапа в Община Крушари разказаха, че в двете крепости се е водил активен живот преди прабългарите да населят земите, в които днес ние живеем и какво според тях се е случило в този исторически отрязък от време, който лежи между процъфтяващите крепости Палматис и Залдапа и установяването на прабългарите по нашите земи.


Писателят Емил Димитров разказа колко време му е отнело проучването на исторически източници, преди да пристъпи към работата си по романа „Кан Тервел-кошмарът на Халифата“ и за самия процес на написването на произведението. Останалите въпроси, върху които разсъждаваха авторите бяха - какво е тяхното виждане за произхода на името „Тервел“ и находките върху епиграфски паметници, какво е виждането им за владетелския дворец в Плиска и резиденцията в Никулицел в днешна Румъния и как ги свързват с Кан Тервел.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+