Започва попълването на незаетите места в Стопанска академия в Свищов

Започва попълването на незаетите места в Стопанска академия в Свищов
Започва приемът на молби за участие в класирането за попълване на незаетите места в I курс в образователно-квалификационна степен „Бакалавър" в Стопанска академия „Димитър А. Ценов" в Свищов, съобщават от висшето училище и уточняват, че молби се приемат за редовна форма на обучение за учебната 2011/2012 г.

Право на участие в класирането за попълване на незаетите места имат успешно положилите предварителни или редовни изпити в Академията през тази година, както и кандидатствалите с оценка от матура.
 
Молби се приемат и от кандидат-студенти с пренасяне на оценка от положен конкурсен изпит през 2011г. по дисциплините „География", „Икономика", „Математика" и/или „Чужди езици" (английски, немски, френски, руски или испански език), в други висши училища в страната.
 
Специалностите, за които може да се кандидатства, са „Финанси", „Застраховане и социално дело", „Приложна макроикономика", „Счетоводство и контрол", „Стопански и финансов контрол", „Статистика и иконометрия", „Маркетинг", „Прогнозиране и планиране", „Бизнес информатика", „Международни икономически отношения", „Публична администрация", „Стопанско управление", „Екомениджмънт", „Икономика на индустрията", „Аграрна икономика", „Икономика на търговията", „Икономика на туризма".
 
Заявления се подават в Кандидатстудентския център в Свищов от днес до 17-ти август. Резултатите от класирането за попълване на незаетите места ще бъдат обявени на 18-ти август, а записването на приетите е до 21-ви този месец.


Източник: КРОСС
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+