Приемните семейства в област Добрич са 55, в тях има настанени 49 деца

Приемните семейства в област Добрич са 55, в тях има настанени 49 деца
Експерти, ангажирани с приемната грижа на деца участват в специализирано обучение по проект „Приеми ме 2015“, което се провежда в Община Добрич.

Сред тях са членове на Комисията по приемна грижа, социални работници от Отделите ”Закрила на детето”, Областния екип по приемна грижа и експерти от Регионална дирекция за социално подпомагане. Обучението е част от програма по проект „Приеми ме 2015”, която е възложена по Закона за обществените поръчки за изпълнение на Фондация ”Ръка за помощ” с председател Албена Бонева. 


Форумът, който се ще се проведе на 8 и 9 ноември има ключово значение за повишаване на качеството на приемната грижа във връзка с очертаваща се необходимост от гарантиране на минимално ниво на общи компетенции в областта на подбора, утвърждаването и прегледа на работата на приемните родители. 


Ще се работи в посока общо разбиране от всички участници в процеса на предоставяне на услугата ”Приемна грижа” за нейните цели, мисия и философия, както и за критериите за оценка на кандидатите за приемни родители и за оценка на работата на действащите.


От януари 2016г. Община Добрич е партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Приеми ме 2015". Той е продължение на проект „И аз имам семейство” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 


От месец ноември 2016 г. стартира втория етап на проекта - областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ на територията на област Добрич. Партньори по проекта са общините Добричка, Балчик, Каварна и Тервел. Към момента приемните семейства на територията на област Добрич са 55 и в тях има настанени 49 деца. В Добрич са настанени 21 деца в 19 професионални приемни семейства.


Развитието на услугата „приемна грижа“ като алтернатива на институциите за деца е важна част от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+