Председателят на Българската търговско-промишлена палата ще участва в среща-дискусия в Добрич

Председателят на Българската търговско-промишлена палата ще участва в среща-дискусия в Добрич
Среща-дискусия организират в Добрич Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата в нашия град.

Тя е в изпълнение на програмата на Единната система  на Българските търговско-промишлени палати/ камари за поддържане на тесни контакти с местния бизнес, областните и общински власти и медии.


Срещата-дискусия ще се състои на 16 ноември, петък, от 10 часа в Конферентната зала на ТПП-Добрич. 


Ще участват председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на ТПП - Добрич Лъчезар Росенов, главният секретар Герман Германов, кметът на града Йордан Йорданов, областният управител Красимир Кирилов, предприемачи /фирми/ от региона, медии.


По време на дискусията ще бъдат представени и обсъдени основни теми, като икономическото състояние на региона + резултати от проведената от БТПП анкета сред фирмите за проучване на мнението им и за набиране на предложения по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и чието отстраняване е важно за дейността им; постижения на БТПП и РТПП/ К, допринесли за подобряване на бизнес-средата в страната и в региона;


споделяне на примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, включително публично-частно партноьорство; разработени нови услуги за клиентите, подпомагащи и облекчаващи дейността им и други.


Снимка: nbp.bg


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+