Обществена поръчка за ремонт на покривите на пет сгради в Добрич обяви Общината

Обществена поръчка за ремонт на покривите на пет сгради в Добрич обяви Общината
Обществена поръчка Строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на обекти по обособени позиции – покривите на пет сгради в Добрич, обяви Общината.

Съгласно Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 година е предвидено да бъдат извършени ремонти на покривите  на концертна зала „Добрич“, микропазар „Градски хали“ и Център за защита на природата и животните. 


Възложителят възнамерява да възложи другите две обособени позиции – за текущи ремонти на покривите на административната сграда на Община град Добрич и на дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ /ГРОН/, чрез директно възлагане. Стойността на обособените позиции не надхвърля 1 000 000 лева и общата им стойност, възложена по този начин, не е повече от 20 на сто от общата стойност на поръчката, посочват от Общината. И допълват, че стойността на възлаганите по този ред обособени позиции е 12 593,06 лв. без ДДС.


Оферти за ремонтите на петте покрива се приемат до 29 ноември т. г.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+