Изменят правилниците на три общински предприятия, създават ново – „Паркинги и пазари“

Изменят правилниците на три общински предприятия, създават ново – „Паркинги и пазари“
Проекти за изменение на правилниците на три общински предприятия са публикувани в сайта на Община Добрич, съобщи зам.-кметът Елка Димова. Това са „Устойчиви дейности и проекти“, „Център за защита на природата и животните“ и „Общински пазари“.

Димова обясни, че „Устойчиви дейности и проекти“ е огромно предприятие, което концентрира в себе си много разнопосочни и разнородни дейности и става все по-трудно те да се координират и контролират само от един център. След като направихме анализ на структурата, задълженията, отговорностите на ръководствата на предприятията решихме, че е удачно и подходящо малко да го разтоварим, като прехвърлим някои от дейностите в другите съществуващи общински предприятия, каза зам.-кметът. По тази причина се предлага дейността „Общински приют за безстопанствени животни“ да премине под шапката на „Център за защита на природата и животните“. По този начин на едно място ще бъдат събрани всички дейности, които са свързани с опазване и защита на животните и природната среда. 


Втората планирана промяна е във връзка със започване на дейността на репатратора и разширяване функциите на звеното за контрол на Синя зона. Предложението е тази дейност да излезе от ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и да премине в ОП „Общински пазари“ и то вече да се казва ОП „Паркинги и пазари“. Мотивите отново са, че по този начин с едно управление ще има много по-силен контрол и много по-добра координация отколкото в едно огромно предприятие. 


Предложението ни е без големи сътресения преминаването на дейностите да стане от 1 януари, каза Елка Димова. По думите й целият числен състав заедно със съответния отговорник ще преминат от едното предприятие под ръководството на другото заедно с целия си бюджет. Зам.-кметът сподели, че не очаква да е свързано с персонални промени на хората, работещи в тези дейности. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+