Михаел Игнатов: Има едно неадекватно управление на ВиК дружеството и то трябва да бъде прекратено

Михаел Игнатов: Има едно неадекватно управление на ВиК дружеството и то трябва да бъде прекратено
На последното заседание на Общинския съвет в Добрич съветникът Михаел Игнатов предостави информация за резултатите от дейността на Временната комисия по проблемите с водоснабдяването в Добрич, изградена по неговото и на колегата му Нивелин Радичков предложение на извънредно заседание на ОбС в началото на октомври. Той направи предложение за създаване на временна комисия, която да изготви и внесе предложение за изменение и допълнение на Правилника за дейността на обществения защитник, което не бе прието.


Двамата общински съветници бяха любезни да дадат интервю по двете теми специално за читателите на Добрич онлайн.


- Доволни ли сте от отговорите на въпросите, които предоставихте на ВиК след извънредната сесия на Общинския съвет?


- М. Игнатов: Не съм доволен от отговорите, които получих като председател на тази комисия. Но все пак това е едно начало и до сега никой не е получавал отговори от ВиК. Не ги е питал или го е правил в личен план. Така се даде възможност на широк кръг от хора да бъдат информирани по отношение на ВиК дружеството. 


- По време на последното заседание на ОбС Вие казахте, че сте обобщили въпросите в 17 и така сте ги предоставили на ВиК.


- М. Игнатов: Да, единият беше писмена жалба, частна. Въпросите от извънредната сесия ги обобщихме в 16, оформихме ги и ги изпратихме за отговор, който и получихме. За квартал „Рилци“ ни отговориха, че причината за аварията се е оказала не една, а множество, включително към завод „Старт“ и т. н. По отношение на дупките, които оставят след всяка една авария, отговориха, че било безсмислено да ги запълват с асфалт. Въпросът беше: Каква площ са запълнили, оказа се, нищо. То и ние го виждаме. Оставям настрани разкопаването по проекта за воден цикъл. Преди него и в момента места в града приличат на швейцарско сирене заради авариите, които се отстраняват от ВиК дружеството и последяващо запълване с асфалт. Т. е. липсва такъв. Включително има улици, по които беше асфалтирано, бяха закърпени, да няма дупки и веднага на следващия ден ВиК дружеството отиде и ги разкопа. 


Според мен има едно неадекватно управление на това дружество, което по някакъв начин трябва да бъде прекратено. Т. е. трябва да има стиковка между институциите. ВиК е държавно дружество. То по никакъв начин не уведомява Общината за прекарване на водопроводи, те не се и нанасят в кадастъра. Безразборно си копаят където им падне. Дори не винаги копаят там, където има авария, защото не я знаят къде е. Липсва им кадастър. 


Понеже доброжелатели ми публикуваха телефонния номер във фейсбук хората започнаха да ми се обаждат. По едно време, между другото, знаех къде в града има авария, и не само в града. Установи се, че тази стара идея, заложена още в конституцията на България и в член 21 а от Закона за местното самоуправление и местната администрация за обществения посредник или местния омбудсман, стои на дневен ред.


- По тази ли причина комбинирахте в една докладна информацията от Временната комисия по проблемите с водоснабдяването и искането Ви за промяна в Правилника за дейността на обществения посредник?


- М. Игнатов: Да, за това ги комбинирах в една докладна. Колегите от ГЕРБ задаваха някакви провокативни въпроси, което не мога да разбера защо го правят. Те не могат да разберат, че всъщност това е в интерес на гражданите. И че ние сме избрани от тях. Както казах, аз съм избран в ОбС преференциално. Една такава институция – обществен посредник, ще бъде полезна, ще бъде коректив между граждани и институции. 


- Какво не Ви харесва в сегашния Правилник за дейността на обществения посредник?


- М. Игнатов: По сега действащия правилник има обществен посредник, който трябва да отговаря на определени изисквания, които пък няма как да ги докажеш с документи. Той трябва да е с високи морални качества, които как да ги докажеш? И кой ще е този орган, който да отсъди дали ги притежаваш или не? Колегите не можаха да разберат, че всъщност тук не говорим за избор конкретно, а за временна комисия, в която да участват отново всички политически партии, за да направим такъв правилник, че да можем да изберем такава фигура. Т. е. кандидатите за обществени посредници да бъдат равно отдалечени от партиите. Или не искат да го разберат, или вече сме в предизборна кампания. И те осъзнават, че през настоящия мандат са внесли едно единствено предложение, и то е за жп гарата. Не зная как се чувстват като стопани на този град, след като нямат други предложения.


- Председателят на ОбС Иво Пенчев Ви покани сам да внесете предложение за промени в Правилника за дейността на обществения защитник. Смятате ли да направите това?


- М. Игнатов: С мен е и колегата Нивелин Радичков. Ще внесем такова предложение, но първо ще го предложим за публично обсъждане. Ние двамата ще бъдем вносители. Идеята обаче беше да не го внасям аз или някой друг, за да не си помислят, че има някакъв политически интерес. Но ще помоля тук и вас, медиите, да има гласност на този правилник, за да се получи едно широко обществено обсъждане по темата с участие на гражданите. Ще обявим конкретни дати, на които те да могат да присъстват, да се запознаят с измененията, които предлагаме, съответно, да направят и те своите предложения. 


- Да се върнем малко на темата ВиК. На кои въпроси не получихте отговор?


- Н. Радичков: Ще се върна малко назад на протеста на хората от квартал „Рилци“, който беше пред ВиК. С колегата Игнатов, когато отидохме, стигнахме до извода, че има един предел от страна на гражданите, които реагират на ситуацията. Искам да Ви обърна внимание, че неслучайно, на базата на този протест ние инициирахме извънредната сесия по проблемите с ВиК. Какво ми направи лошо впечатление за ръководството на ВиК. С въпрос за бизнес-плана от предната година за увеличаване цената на водата аз се обърнах към управителя Тодор Гикински. В бизнес-плана се формира цена от 3.12 лева. Там има една разбивка, в която е калкулирана, освен цената на електроенергия, работна заплата, реинвестиции, и един процент, който е за възстановяване на асфалтовото покритие след т. нар. рехабилитационни действия. Обърнах внимание, че за предната година общинските съветници гласувахме бюджет от 700 000 лева за възстановяване на амортизации на асфалта в целия град. Една част обаче – 45-46 процента, около 300 000 лева, е за възстановяване точно след авариите на ВиК. Въпросът ми беше: Кога г-н Гикински ще отдели тези средства, след като гражданите плащат, Общината заделя средства. Ако с тези 300 000 лева бяхме ремонтирали дупки градът щеше да бъде в друг вид. Не получих отговор. Тези средства са включени в цената от 3.12 лева. Те би трябвало да акумулират средства и да си възстановят авариите.


Връщам се пак на квартал „Рилци“. Когато му зададох въпроса те членове ли са на Камарата на строителите, той се помъчи отначало да премълчи, но после имаше доблестта да каже, че не са. Въпросът ми не беше случаен, защото когато едно дружество не е член на Камарата на строителите няма право да извършва строително-монтажни работи. Той ми отговори, че правят рехабилитация. Кажете ми Вие, може ли да правиш километър и половина изкоп на ново полагане на тръби и това да бъде рехабилитация? Това е чиста строително-монтажна работа. Как може да работят без строително разрешение, без виза и без да уведомяват кадастъра за тези техни действия? Кой знае, че там се полага тръба? След известно време, ако се наложи да се прави нещо, нали като не е отбелязано в кадастъра  ще се удари и ще се получи друг проблем. ВиК са държавно дружество и  Общината по никакъв начин не може да налага санкции с изключение на няколкократните опити от страна на кмета да им въздейства, тъй като те оперират на територията на град Добрич. 


- Г-н Радичков, а какво е мнението Ви за необходимостта от обществен посредник?


- Мисля, че е дошло времето да има такъв обществен посредник. В една от комисиите в ОбС дойдоха колеги от Шумен. Там имат обществен посредник от няколко години, равно отдалечен от всички партии, един достоен човек, който защитава интересите на хората. Позволих си да попитам колегите: След като не знам от коя политическа сила сте, има ли от вас някой, който да  му е опонент. Всички казаха, че одобряват действията му. Друг е въпросът, че обществото трябва по някакъв начин да избере такъв достоен човек. Не знам колегите от мнозинството в ОбС защо се противопоставят. Възможно е да мислят, че ще се наложи някаква кандидатура. Нямали сме предвид това. Смятаме, че е дошло времето гражданите по един или друг начин за дребни неща да се обръщат към един такъв защитник. Даваме за пример Мая Манолова. Вижте какъв рейтинг направи в национален мащаб. Не е ли редно и в нашия град да има един такъв човек?


- Кога ще внесете на сесия предложението за промени в Правилника за дейността на обществения защитник?


- М. Игнатов: Ние ще ви уведомим когато обнародваме измененията и допълненията в Правилника за дейността на обществения посредник, за да може да има нужният едномесечен срок. Аз така го виждам – на януарска сесия колегите да могат да отразят своя вот. В допълнение само да кажа, че по комисии когато се разискваше изменението и допълнението на този правилник ми беше задаван въпросът – финансови средства от къде, ще има ли и т. н. Използвам момента да кажа, че, първо, общественият посредник, четейки политическите обещания на партиите на местните избори, в голяма част присъстваше като фигура. По отношение на средствата съм казвал многократно, и с кметския екип съм го говорил, че действително през първите две години такива средства много трудно можеше да се отделят по причина, че имаше финансови корекции. Такава финансова корекция за депото от 4.3 милиона е изключително голяма и нямаше възможност за отделяне на такива средства. Но сега мисля, че кметската администрация ще ни подкрепи. Общината е по-стабилна и ще могат да се отделят средства, които не мисля, че са толкова много.


А когато става въпрос за средства тук вече се афектирам по отношение на това, че до ОбС са достигали най-различни искания – например за закупуване на апаратура втора употреба за болницата, която е държавна. А в същото време държавата заменя един член на Съвета на директорите с друг, който да е на заплата и сумата почти покрива тази, която се иска от Общината. Т. е. има една двоякост по отношение на искания и действия. ОбС гласува фонд „Здраве“, който да подпомага лекарите, а в същото време държавата си сменя някой, за да е на заплата. Това наистина не мога да го разбера. 


Говорих си и с колегите – аз разбирам част от протестиращите, нищо, че техните искания не могат да бъдат артикулирани в обществото. Но те са си прави за себе си. Има едно разделение между обществото и избраните на някакви постове. Едно неразбиране, че всъщност ние всички сме част от това общество и живеем в него. И когато другите са зле и ние сме зле.  


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+