Проект за визия на град Добрич ще разработи и приеме Общинският съвет на БСП

Проект за визия на град Добрич ще разработи и приеме Общинският съвет на БСП
Общинският съвет на БСП да разработи и приеме проект за визия на град Добрич, като част от „Визия за България”. Проектът за визията на Добрич ще бъде основа на предизборната програма на кандидата на БСП за кмет на Добрич.


Това бе решено на четвъртото заседание на 23-ата конференция на ОбС на БСП в Добрич, която се проведе днес. Гости бяха народните представители Красимир Янков и Даниел Йорданов.


Анализ на обществено-политическата обстановка в страната направи председателят на ОбС на БСП Мая Димитрова. „Както предишните две правителства на ГЕРБ, така и Борисов 3 започна с обещания за реформи, за ускорен икономически растеж на българската икономика, за нарастване на доходите и социалните плащания на българските граждани, за ниски нива на публичния дълг. Реформа в правосъдие, образование, здравеопазване, пенсионна система – каза Димитрова. - За съжаление нищо от обещаното от правителството през периода на управление до настоящия момент не се случи”.


По думите на Мая Димитрова действията на управляващите са точно в обратна посока – липса на реформи, нарастващо неравенство, нови дългове. „Липсват ясни цели за развитието на страната, няма идеи за активна икономическа политика, борба с бедността и социалното неравенство, демографската катастрофа и престъпността”, посочи общинският лидер.


Димитрова представи отчет за дейността на Общинската организация. Изводите, които направи, са, че БСП – Добрич се променя, хората също променят мнението си за партията. „ГЕРБ не успяха да ни унищожат. Ние укрепнахме като организация – заяви общинският лидер. - Приемаме нови хора, които проявяват интерес към партията и се опитваме да върнем доверието на хората за това, че ние сме единствената алтернатива за управлението на страната… Основният въпрос, който трябва да си поставим, е имаме ли волята и куража да продължим напред по-силни и по-обединени”.


Проектът за визия на град Добрич, който ще разработи и приеме ОбС на БСП, да се съобрази със спецификата и потребностите на града и областта в няколко направления, бе решено на конференцията. Сред направленията са: създаване на общинска карта „Образование и икономика” с цел задържане на кадрите във фирмите, работещи на територията на общината, ясно разписани правила между Общината и икономическите структури, включително със стимули за създаване на нови работни места и квалификация на регистрираните безработни в зависимост от потребностите на местните икономически единици, разкриване на производства, които да работят предимно с местни суровини, като преимущество се дава на преработвателните предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост.


Запазване и стабилизиране на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич и общинските здравни заведения чрез създаване на стимули и условия за привличане и задържане в града на здравни специалисти, разработване на схема за детски заведения, ясли и градини, която да отговаря на потребностите на града, са другите направления, с които трябва да бъде съобразен проектът за визия на Добрич.


Няколко предложения за проекта „Визия за България” ще направи ОбС на БСП в Добрич. Едно от тях е да се създаде нов нормативен документ за взаимодействие между държавата и общините в икономическо измерение и той да залегне в държавното насърчаване на микропредприятието. Ще бъде предложено в раздел „Земеделие” да бъде заложено субсидиране на дребните земеделски производители, ориентирани към производството на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, ядки и животновъдните фирми от националните и европейски програми.


Създаване на благоприятни условия и стимули за създаване на малки и средни предприятия за изкупуване и пакетиране на селскостопанска продукция в съответните хладилни складови помещения, е друго предложение на добричките социалисти. Според тях в проекта за визия за България трябва да залегне минималната работна заплата да бъде минимум 65 процента от средната работна заплата в страната. В раздел „Транспорт” ще бъде предложено да бъде включено разработването на транспортната структура в Североизточна България.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+