Законът за горивата влиза в сила от 1 юли

Законът за горивата влиза в сила от 1 юли
Министерството на икономиката предложи отсрочка за промените в Закона за горивата

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Удължава се срокът на влизане в сила на закона, като се предвижда това да стане от 1 юли 2019 г.


Така ще се даде и яснота по отношение на срока за издаване на предвидената в него наредба, с която ще се определят редът и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.


Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.


Източник: Нова

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+