Ремонти на пътища за 4,5 млн. лева започват в Балчик

Ремонти на пътища за 4,5 млн. лева започват в Балчик
Търси се изпълнител за ремонт на общински пътища и част от уличната мрежа в Балчик.


Строително-монтажните работи са обособени в три позиции. Единият участък е панорамният път за Каварна до границата между двете общини (5, 5 километра), другият е отсечката за комплекс Тузлата – с дължина близо 2 километра, а третата позиция е за рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик – пл. „Рибарски“, участъци от „Приморска“ и „Черно море“.


Прогнозната стойност на поръчката е 4 540 251 лева без ДДС.


С възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло се цели осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в определените участъци.


Обществената поръчка се финансира по проект "Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.


Срокът за подаване на офертите е 28 януари, които ще бъдат отворени на следващия ден.


Заинтересованите могат да намерят подробна информация на административния сайт на Общината.


Източник: Радио „Варна“


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+