Как да си възстановим надвзетите суми при закупуване на е-винетки

Как да си възстановим надвзетите суми при закупуване на е-винетки
На потребителите, платили неколкократно за електронна винетка за един и същ регистрационен номер с един и същ период на валидност, ще им бъде възстановявана надвзетата сума, съобщават от агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/.

Необходимо е потребителят да изпрати заявление в свободен текст, адресирано до председателя на Управителния съвет на АПИ, в което да опише казуса.


Към заявлението трябва да бъде приложена следната информация:


• При картово плащане – регистрационен номер на автомобила; PAY номер; начин на плащане – чрез мобилно приложение, чрез уеб сайта bgtoll.bg или терминал за самотаксуване. В случай, че плащането е извършено чрез терминал, трябва да се посочи обектът, в който се намира устройството;


• Плащане в брой – разписка за плащане;


• По банков път – платежно нареждане, съдържащо съответния PAY номер, който системата генерира; регистрационен номер на автомобила.


Искането ще бъде разгледано и сумата ще бъде възстановена до 30 дни от постъпването. Потребителят трябва да посочи и банкова сметка, на която да бъде преведена сумата.


Заявления ще могат да подават потребителите, купили е-винетка от: специализирания сайт www.bgtoll.bg, мобилното приложение BGTOLL, терминалите за самотаксуване и на каса в брой в Областните пътни управления. Документите трябва да се изпращат на адрес: гр. София, пл. “Македония” 3, Агенция “Пътна инфраструктура” или в Областните пътни управления.


Постъпилите към момента заявки за надвзети суми са 0,1 % от продадените електронни винетки, които към 10 януари са 131 737. 


Днес е възстановена надвзетата сума на деветима потребители, които са купили по две винетки за един и същ период и с един и същ регистрационен номер. Плащането е извършено след проверка на заявлението и приложените документи.


О АПИ напомнят, че за сгрешени по вина на потребителя символи от регистрационния номер на превозното средство суми не се възстановяват. В чл. 10 а, ал. 3 от Закона за пътищата е записано: "Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер, категорията на пътното превозно средство и периода на валидност и важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от собственика или ползвателя му". Отговорността за правилното деклариране на регистрационния номер на превозното средство е на потребителите.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+