Граждани и общински съветници се включиха активно в обсъждането на бюджет 2019 на Добрич

Граждани и общински съветници се включиха активно в обсъждането на бюджет 2019 на Добрич
Публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Добрич за 2019 година се проведе днес.


„През последните три години правим реалистично планиране и се оказва, че го постигаме с над 100 процента изпълнение на бюджета. Което говори, че това е добро и успешно стратегическо планиране от страна на Общината”, каза кметът Йордан Йорданов. Той посочи, че увеличението на бюджета с всяка една година не е постигано с нарастване на местни данъци и такси. Това сме го направили чрез по-добра събираeмост, категоричен бе градоначалникът. „Самият факт, че през последната година имаме ръст не само на събираемостта, но и на големи сделки на имотния пазар, означава, че бизнесът в Добрич се развива и върви с добри темпове и климатът за малките, средни и големи предприятия е добър”, каза Йорданов. 

Кметът обяви, че на 18 януари от 16 часа в голямата зала на Общината ще се проведе второ обсъждане на проекта за бюджет.
Проектът за бюджет бе представен от финансовия зам.-кмет Елка Димова. Тя посочи, че така пълна зала е имало само при първото публично обсъждане на проекто-бюджета за този мандат. Тази активност може само да ни радва, това означава, че ви вълнува какво правим и какво се случва в нашия град.

Рамката на бюджета за 2019 година предвижда той да е 65 726 517 лева, стана ясно от презентацията на Димова. Приходите за държавни дейности ще са 40 860 693 лева, а от местни приходи - 24 865 824 лева. Увеличението на общата сума на бюджета е със 7 600 000 лева или с 13 процента повече от  бюджет 2018, каза финансовият зам.-кмет.

Акцентът ни фази година е във функция „Образование”, за където са планирани 31 835 142 лева, посочи Елка Димова.  Тя обясни, че става дума за значително увеличение на възнагражденията и въвеждането на делегираните бюджети от 1 януари в детските градини. С цел да бъдат подпомогнати са увеличени средствата за издръжка – планирани са 184 000 лева. 400 000 лева се преходните средства от м. г. за конструктивно укрепване и ремонт на две детски градини. В бюджетите на градините са разпределени общо 570 000 лева за капиталови разходи – за смяна на дограма, изграждане на огради, саниране и т. н.

3 625 507 лева са предвидени във функция „Здравеопазване”. От тях 550 000 лева са за издръжка на детските ясли и Детска млечна кухня.  За двата фонда – „Здраве” и „Ин витро”, са заложени 50 000 лева.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са заложени 5 208 875 лева. Изцяло общинска дейност е Домашен социален патронаж с 400 потребители, 799 000 лева са средствата, предвидени за нея. За клубовете на пенсионера са заложени 85 200 лева, като в Капиталовата програма са предвидени и ремонти на два клуба. 150 000 лева ще бъдат заделени за поевтиняване на карти за градския транспорт на пенсионери над 70 години, както и безплатни карти за хора с увреждания.

Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са заложени 12 848 692 лв. - за осветление на улици и площади са планирани общо 509 000 лв., за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - 2 484 400 лв.,  в т. ч. и зимно поддържане на уличната мрежа, което е 720 000 лева. За основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и други дейности по благоустройството в проекто-бюджета фигурират 1 207 510 лв., включени в Капиталовата програма.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“  са предвидени 5 206 746 лв. От тях в дейност „Спортни бази за спорт за всички“  се предвижда финансово подпомагане на клубовете в размер на 750 000 лв. В тази дейност са планирани и средства за издръжка на ОП „Спортни имоти” в размер на 430 228 лв. В дейност „Оркестри и ансамбли” се предвижда издръжка в размер на 1 156 327 лв.

Бюджетът предвижда Програмата за капиталови разходи да е в размер на 1 477 766 лева. Заложените средства по европейски проекти са 83 798 735 лева, от които 69 611 460 лева са за Интегрирания проект за подобряване на водния сектор  на град Добрич.

По време на обсъждането на проекта за бюджет за 2019 година Станислав Илиев поиска повече средства за спорт, по думите му равнището е същото като миналата година. Според него от началото на този мандат средствата се увеличават с 65 000 лева, а бюджетът – с 19 млн. лева. Предложи да бъдат осигурени пари за честванията на 100-годишнината на ФК „Добруджа”. Кметът Йордан Йорданов посочи, че парите за спорт са увеличени от 600 000 на 810 000 лева. Той допълни, че е имало възможност през годините да нарастват повече ако не са плащани 3 милиона финансова корекция. Йордан Йорданов съобщи, че за юбилея се предвиждат допълнителни средства.

От името на живущите в ЖК „Изгрев” Живко Стоянов предложи да се изгради препятствие за намаляване скоростта на моторните превозни средства, да се обозначи място от Общината за поставяне на контейнерите за смет, да бъдат изградени в квартала улично осветление и детска площадка. Ще помислим в тази насока и освен инфраструктурата ще положим усилия да се изгради такава детска площадка, каза кметът. Той посочи, че след края на проекта за воден цикъл е предвидено по-цялостно възстановяване на ул. „Агликина поляна”.

Общинският съветник Пламен Николов постави проблема с лошото състояние на спирките на градския транспорт. Предложи и тази година да бъдат заделени целеви средства, които да са 50 000 лева. Николов повдигна и въпроси за недовършения тротоар по ул. „Хан Тервел”, за лошото състояние на улиците около Хуманитарна гимназия, които не са предвидени за цялостно преасфалтиране след приключване на дейностите по водния цикъл. Продължаваме да предвиждаме в бюджета на ОП „Комуналстрой” обновяване на спирките, както и изграждане на две нови за тази година, каза Елка Димова. По отношение на улиците, които са пострадали от водния цикъл, кметът увери, че те ще бъдат възстановени в първоначалния си вид. До края на 2019 година нашият град няма да е виждал толкова много направени тротоари, каза Йорданов. Това ще стане по улици с дължина над 10 км по проект за Трансгранично сътрудничество, който стартира през януари.  По думите на градоначалника трябва обаче да се обръща внимание и на тротоари по по-крайни улици.

Веселин Василев постави проблем на живущите в блока по ул. „Емона” 3, който е общинска собственос- че откакто е построен не е нито чакълиран, нито асфалтиран, повече от 30 години. Тази година проблемът ще бъде решен, заяви кметът Йордан Йорданов.

Ганчо Колев от Инициативен комитет за изграждане на детска площадка по ул. „Екзарх Антим” поиска в Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участието на местното население приносът на Общината да не е 50 процента, а да се върне старата програма, в която е 75 процента. Общинският съветник Мая Димитрова предложи средствата за програмата да бъдат увеличени от 100 000 на 150 000 лева. Нивелин Радичков – общински съветник, сподели мнението си, че тези 100 000 лева са абсолютно достатъчни. По думите му, м. г. около 45 процента са останали неусвоени заради приравняване на участието на гражданите с фирмите. Той каза, че ще предложи на сесия на ОбС да бъде направена промяна и участието на Общината да е 70 процента, а на гражданите – 30. 

Общинският съветник Милко Пенчев попита предвидени ли са във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” средства за измиването на уличната мрежа. А също – дали са заложени средства за асфалтирането на три улици в района на ДГ №17 – „Дуранкулак”, „Липите” и „Бачо Киро”, които са в лошо състояние след дейностите по проекта за воден цикъл. Зам.-кметът Елка Димова обясни, че е предвидено миене на улици, но припомни, че на декемврийската си сесия Общинският съвет не прие новото предложение на Общината и към момента остава да действа план-сметка „Чистота” за 2018 година. За трите улици кметът Йордан Йорданов каза, че ще бъде направена проверка дали е предвидено асфалтиране. Той отново припомни, че цялостното възстановяване на уличната мрежа по водния цикъл още не е започнало, това ще стане през февруари. 

Зорница Михайлова – общински съветник, постави искане на живеещи в кв. „Рилци” за изкърпване на ул. „Искър”, както и за монтиране на легнали полицаи около детската градина. По думите й, хората питали кога ще бъде изградена канализация в квартала. Михайлова поиска да бъдат отделени 50 000 лева за почистване на парка зад паметника на Хан Аспарух, както и 15 000 лева за изграждане на преградна стена от ПВЦ или от алуминиева дограма зад западната трибуна на спортна зала „Добротица”. Ще обърнем внимание на всички улици и булеварди, които са  главни пътни артерии и не са ремонтирани повече от 30 години – пътя за „Рилци”, „Кирил и Методий”, „Никола Петков”, „Теменуга”, „Детелина” и други, каза кметът. Канализация в кв. „Рилци” ще има, ако бъдем подпомогнати от държавата, защото това е огромна инвестиция, на която общинският бюджет не е способен да отговори, каза зам.-кметът арх. Боян Коларов. Той посочи, че в Капиталовата програма за тази година, както и за миналата, е заложено участието на Общината ако предложението по ПУДООС бъде одобрено.  Кметът допълни, че проектът е внесен м. г. и има уверение на МРРБ това да се случи.

Общинският съветник Мая Димитрова направи предложение във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” да бъдат предвидени средства за закупуване на автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух в размер на 10 000 лева. Тя обърна внимание на ул. „Хан Крум”, която не е ремонтирана вероятно повече от 50 години, както и на улиците в Трети квартал.

Искане в проекта за бюджет да бъде включена и възможността Добрич да има обществен защитник направи общинският съветник Михаел Игнатов. Предложението му бе за целта да бъде заложена сумата от 1 лев.

Въпрос за визията на администрацията за обществения транспорт и в конкретика - за интегрирания градски транспорт, зададе общинският съветник Атанас Атанасов. Предвиждате ли някакви действия в последната година от мандата, тъй като за много граждани този въпрос е важен, попита той. На януарска сесия ще бъде внесена докладната за сливането на двете дружества, след което новосъздаденото ще има план за развитие, каза Елка Димова. Проектът за интегрирания градски транспорт вече е задвижен, ще бъде направен целият бул. „Добричка епопея”, предвижда се и цялостна подмяна с интелигентна светофарна система, каза кметът.

Арх. Надежда Пампорова направи предложение от името на „Да, България” Общината да отдели финансов ресурс за подпомагане на болницата в Добрич – за медийно популяризиране на добрите лекари, практики и резултати в МБАЛ. Да се направят филмчета и да се разпространят в цялата област и в съседни, да се акцентира на положителните страни. Пампорова попита дали могат да се предвидят средства да достъпна среда до обществени обекти – кино „Икар”, зала „Добрич”, огледална зала „Нели Божкова”.

Проблема за лошото отношение към безстопанствените животни в Добрич, и по-конкретно към котките, постави Йоанна Дукова. Тя предложи да започне кастрацията на котките, която би струвала около 3 000 лева на година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+