ЕП предлага да се отнемат шофьорски книжки за неправилен превоз на животни

ЕП предлага да се отнемат шофьорски книжки за неправилен превоз на животни
По-строги превантивни и наказателни мерки поискаха евродепутатите за страните-членки на ЕС, които не прилагат правилно европравилата за защита на животните при транспорт.

ЕП настоява чрез резолюция да бъдат приложени ефективни и хармонизирани санкции, включително конфискации на превозни средства и задължителни обучения на персонал.


Евродепутатите искат също така да се приложат нови технологии с цел подобряване на съществуващите правила. Ще трябва да се използват системи за геолокализация, за да се следят местоположението на превозните средства и продължителността на пътуването в реално време.


Евродепутатите призовават за нова стратегия за здраве на животните през периода 2020-2024 и за ясна дефиниция за това какво е правилен транспорт.


Европарламентът настоява националните власти да:


Извършват повече изненадващи проверки;


В случаи на нарушения да информират всички държави членки по маршрута за транспортиране на животните;


Задържат или отнемане на книжка на повторни нарушители


Забранят превозни средства, които не отговарят на изискванията за превоз


Правят проверки още преди натоварването на животните в превозните средства.


Евродепутатите призовават също да се въведат по-високи изисквания за по-добра вентилация и за контрол на температурата на превозните средства, както и по-добри системи за напояване и хранене, и осигуряване на достатъчно място при превоз.


Част от предложенията съдържат изискване времето за превоз максимално да се съкрати, животните да се колят във фермата или в мобилни кланици, месото да се преработва близо до мястото на заколване и да се насърчават директните продажби.


Европейската комисия трябва да определи подходящо време за превоз според спецификите на различните видове животни, както и да определи стратегия за преход от превоза на живи животни към транспортиране на месо.


Ако в отношенията с трети страни не е възможно ЕС да уреди правилата за хуманен превоз на животните чрез сключване на двустранни споразумения, тогава да го забрани, призовават още евродепутатите.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+