Две молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД са постъпили в съда в Добрич

Две молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД са постъпили в съда в Добрич
В Окръжен съд - Добрич са постъпили две молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД - село Църква, община Балчик.

Исковите молби са внесени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София и „Енерго Про Продажби"АД - Варна заради неизплатени трудови възнаграждения на работници и непогасени задължения за доставка на електроенергия.


„Енерго Про Продажби”АД твърди, че към момента на подаване на молбата ответникът има непогасени задължения в общ размер на 64 986.38 лева. Доставчикът на електроенергия иска Окръжният съд да постанови решение, с което да открие производство по несъстоятелност на „Евроманган”ЕАД поради неплатежоспособност и свръхзадълженост.


В молбата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се посочва, че дружеството, в качеството му на работодател, не е изплатило трудовите възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите му за повече от два месеца. На това основание се иска да бъде установена неплатежоспособността на „Евроманган“ и да се открие производство по несъстоятелност.


Окръжният съд назначи съдебно-счетоводни експертизи, които трябва да изяснят има ли проверяваното дружество финансови затруднения, какъв характер имат те - временен, траен или необратим и в състояние ли е бил ответникът да покрива краткосрочните си задължения за проверяваните периоди.


Първото заседание по делото, заведено от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, е насрочено за 22 февруари, от 10.30 часа. Заседанието по другото дело е на 19 март, от 10.00 часа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+