Търсещи закрила от домашно насилие понякога сами оттеглят исканията си

Търсещи закрила от домашно насилие понякога сами оттеглят исканията си
При Закона за защита от домашно насилие не всички от делата приключват с решение.

Това ссподели пред журналисти председателят на Районния съд в Добрич Анна Великова. По думите й, в много от случаите самите молители за закрила по този закон десезират съда като оттеглят искането си. Според магистрата, в други случаи в самата молба са изнесени достатъчно данни, които да говорят за предстояща заплаха за живота и здравето на пострадалото лице. Тогава съдът задължително постановява заповед за незабавна защита.


Данните за 2018 година сочат, че делата, свързани с домашно насилие, са намалели. През м. г. те са 31, през предходната година - 36, а през 2016-а – 37.


Според Анна Великова Законът за защита от домашно насилие позволява две хипотези. Първата е самото лице да се обърне за защита към съда, когато то е пълнолетно обикновено упражнява правото си само. Другият случай е, когато лицето е малолетно и искането е от неговия родител или настойник. Тогава съдът служебно конституира пострадалото лице като участник в процеса.


В повечето от случаите делата приключват с решение, издава се заповед за защита и се определят мерки за защита за определен срок, каза Анна Великова. По-рядко се стига до отхвърляне на молби, т. е. преценката на съда е, че молбата е неоснователна и няма осъществен акт на домашно насилие спрямо лицето. Според председателя на Районния съд тези случаи са изключително редки.


Впечатление прави, че издадената заповед за незабавна защита оказва своето въздействие. По моите дела молителите споделят, че след издадена такава заповед ответникът по молбата се въздържа от каквото и да е било въздействие, сподели съдия Великова. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+