ОИЦ - Добрич организира информационна среща с бизнеса от областта

ОИЦ - Добрич организира информационна среща с бизнеса от областта
На 1 март (петък) 2019 г., от 14:00 в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе информационно събитие, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич.

Поканени са представители на бизнеса, работодатели, обучаващи организации, собственици на съществуващи предприятия, граждани и медии и други.


По време на събитието ще бъдат представени отворените процедури BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.


В събитието специално участие ще вземе Владимир Бобев, началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.


Татяна Гичева – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич, ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и действащите проекти в подкрепа на бизнеса.


Участието в събитието е безплатно.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+