Възможности за финансиране с европейски средства в образованието представи Областен информационен център - Добрич

Възможности за финансиране с европейски средства в образованието представи Областен информационен център - Добрич
Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Община град Добрич, проведе информационна среща на тема „Европейски средства за образованието".

На срещата присъстваха представители на образователните институции в град Добрич.


Експертите от ОИЦ - Добрич представят възможностите за финансиране на образователните институции със средства от Оперативните програми през 2019 г. Зам.-кметът по „Хуманитарни дейности” Емилия Баева приветства присъстващите на информационната среща и пожела успех на събитието.


Представена бе процедура за подбор на проекти „Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Тук целта е да се подпомогне въвеждането на дуална система на обучение и създаване на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Бенефициенти са професионалните гимназии, а общият бюджет е в размер на 14 млн. лв. Приемът по тази процедура се осъществява до месец март 2019 година.


Следващата представена мярка е „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Приемът е до юли тази година. Тази процедура е насочена към специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации.


Адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите и нуждите на пазара на труда осигурява процедура „Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво”. Тук допустимите кандидати са национално представителни организации на работници и служители и работодатели, а допустими партньори са професионални гимназии, браншови организации и работодатели. Приемът е отворен до септември 2019 година.Представители на Център за развитие на човешките ресурси - Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” представиха Националните покани за кандидатстване по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства" на Програма „Еразъм+", сектор „Училищно образование", „Професионално образование и обучение", „Висше образование" и „Образование за възрастни". 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+