Подготвят промени в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти в Тервел

Подготвят промени в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти в Тервел
Публично обсъждане на промени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2019 година организират от кметството.

То ще се проведе на 28 март, четвъртък, от 10 часа в залата на Общинска администрация. Кметът инж. Живко Георгиев кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост да вземат участие в обсъждането.


Информация за публичното обсъждане е публикувана на интернет страницата на Община Тервел - www.tervel.bg в раздел Наредби, подраздел Проекти за наредби и програми. Предложения се приемат в Центъра за информационно обслужване и на e-mail: tervеl2007@abv.bg в срок до 9 часа на 28 март.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+