Кампания „Децата и съда“ ще се проведе в Генерал Тошево

Кампания „Децата и съда“ ще се проведе в Генерал Тошево
Районен съд – Генерал Тошево подема образователна кампания под наслов „Децата и съда“ сред учениците от общината.

Тя ще се реализира с подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието в Добрич.


Целевата група са деца от четвърти до седми клас, които досега не са попадали в обхвата на работа на Районен съд – Генерал Тошево с ученици. Целта на кампанията е те да научат повече за съда и съдебната система в Република България чрез изнасяне на тематични лекции, съобразени с възрастовата група и предоставяне на информационни брошури, изготвени от съда.


За първи път съдебна институция в лицето на Районен съд – Генерал Тошево организира кампания в такъв мащаб по собствена инициатива.


Лекциите ще бъдат изнесени от магистрати и съдебни служители във всички училища с основни класове, а именно: СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Генерал Тошево, ОУ „Христо Смирненски“ - Генерал Тошево, ОУ Васил Левски - село Преселенци, ОУ „Христо Ботев” - село Кардам, ОУ „Йордан Йовков” - село Красен и ОУ „Йордан Йовков” - село Спасово.


Като последващо събитие ще се проведе конкурс между учениците от училищата, взели участие в образователната инициатива, за рисунка на тема „Съдът през погледа на децата“. Всички рисунки ще бъдат организирани в изложба в сградата на Районен съд – Генерал Тошево. Комисия, съставена от магистрати и служители на съда, ще номинира по три най-добри творби от всяко училище, а една от всички представени ще бъде обявена за големия победител в конкурса. Авторите на отличените рисунки ще бъдат поканени в Районен съд – Генерал Тошево на 16 април – Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите, за да получат награди за проявеното творчество и старание.


С реализирането на тази кампания от Районен съд – Генерал Тошево ще допринесе за повишаване на правната култура на учениците от основните класове.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+