Свободни работни места в Добрич на 15 април

Свободни работни места в Добрич на 15 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Младсжки работник, Образование - Висше        1


Асистент-продавач, Образование - Висше         1


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше        2


Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)       1


Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-рехабилитатор)      1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)     5


Лекар, Образование - Висше / Медицина     6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)     3


Общ работник, Образование - Начално      3


Транжор, Образование - Начално,Основно        1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно      3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно         10


Общ работник, Образование - Начално,Основно       4


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно        2


Портиер, Образование - Основно       2


Работник, озеленяване, Образование - Основно      2


Сервитьор, Образование - Основно        1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5


Общ работник, Образование - Основно     48


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно       1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       4


Сервитьор, Образование - Основно      15


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       35


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       23


Готвач, Образование - Основно      3


Помощник-готвач, Образование - Основно       2


Гладач, Образование - Основно       1


Общ работник, Образование - Основно      2


Общ работник, Образование - Основно       1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно      10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       1


Камериер/камериерка, Образование - Основно       2


Готвач, Образование - Основно       8


Бояджия, превозни средства, Образование - Основно       1


Пакетировач, Образование - Основно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10


Продавач-консултант, Образование - Основно     1


Гладач, Образование - Основно     1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно      5


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)      1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално      3


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Основно,Начално      1


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално      4


Колач, животни, Образование - Основно,Начално      1


Общ работник, Образование - Основно,Начално       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно      4


Общ работник, Образование - Основно,Средно       10


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно     3


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно     2


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно      3


Общ работник, Образование - Основно,Средно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно        14


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       10


Общ работник, Образование - Основно,Средно      5


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно      8


Шлосер, Образование - Основно,Средно      2


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно      10


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4


Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно      2


Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно       2


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно      5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно     3


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      10


Готвач, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      6


Сервитьор, Образование - Средно      3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно       1


Пиколо, Образование - Средно       4


Сервитьор, Образование - Средно       10


Готвач, Образование - Средно        5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5


Администратор, хотел, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно      4


Пиколо, Образование - Средно      2


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно      2


Барман, Образование - Средно     4


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно       12


Майстор-готвач, Образование - Средно       1


Готвач, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно       2


Барман, Образование - Средно        2


Домашна помощница, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Касиер, Образование - Средно     20


Готвач, Образование - Средно      4


Стругар, Образование - Средно     1


Администратор, хотел, Образование - Средно      4


Камериер/камериерка, Образование - Средно     4


Сараф, Образование - Средно     3


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16


Готвач, Образование - Средно     4


Помощник-готвач, Образование - Средно     8


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Мениджър, туризъм, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      10


Готвач, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      4


Помощник-готвач, Образование - Средно      2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       1


Администратор, хотел, Образование - Средно       2


Барман, Образование - Средно       9


Помощник-готвач, Образование - Средно        5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно        4


Сладкар, Образование - Средно      3


Спасител, басейн, Образование - Средно       1


Помощник-готвач, Образование - Средно       2


Сервитьор, Образование - Средно      3


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно     4


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно       6


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1


Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1


Дърводелец, Образование - Средно      1


Касиер, Образование - Средно        7


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно       1


Сладкар, Образование - Средно       1


Барман, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Шофьор, линейка, Образование - Средно       1


Готвач, Образование - Средно      18


Пекар, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно     10


Монтажник, дограма, Образование - Средно     2


Пиколо, Образование - Средно     7


Санитар, Образование - Средно     2


Продавач-консултант, Образование - Средно     1


Сервитьор, Образование - Средно      7


Продавач-консултант, Образование - Средно     1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1


Администратор, хотел, Образование - Средно     3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     60


Месач, Образование - Средно     1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж       10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)       2


Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)      1


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)      1


Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2


Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)      1


Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше     1


Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше      5


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж      1


Заварчик, Образование - Средно,Основно      2


Запойчик, Образование - Средно,Основно      1


Гладач, Образование - Средно,Основно      2


Сервитьор, Образование - Средно,Основно       3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10


Шивач, Образование - Средно,Основно      4


Готвач, Образование - Средно,Основно      2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      3


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     6


Стругар, Образование - Средно,Основно      1


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно      3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      3


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно        15


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно       5


Готвач, Образование - Средно,Основно      4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     1


Пакетировач, Образование - Средно,Основно      1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно      3


Заварчик, Образование - Средно,Основно      1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж      5


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж      5


Филиал Балчик


Чистач/ ХигиенистБез образование      1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1


Крояч, текстил, Образование - Основно     5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно      5


Портиер, Образование - Основно,Средно     1


Склададжия, Образование - Средно     2


Организатор, производство, Образование - Средно       1


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )       1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно      3


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+