Свободни работни места в Добрич на 16 април

Свободни работни места в Добрич на 16 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше       2


Асистент-продавач, Образование - Висше     1


Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)    1


Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-рехабилитатор)      1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)    5


Лекар, Образование - Висше / Медицина     6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)     3


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1


Общ работник, Образование - Начално     3


Транжор, Образование - Начално,Основно1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно10


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно1


Общ работник, Образование - Начално,Основно4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно35


Помощник-готвач, Образование - Основно2


Сервитьор, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1


Пакетировач, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно3


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно1


Готвач, Образование - Основно3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно23


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1


Портиер, Образование - Основно2


Общ работник, Образование - Основно47


Работник, озеленяване, Образование - Основно2


Сервитьор, Образование - Основно15


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно3


Гладач, Образование - Основно1


Общ работник, Образование - Основно1


Общ работник, Образование - Основно2


Готвач, Образование - Основно8


Гладач, Образование - Основно1


Продавач-консултант, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно10


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно5


Бояджия, превозни средства, Образование - Основно1


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)1


Общ работник, Образование - Основно,Начално1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално3


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Основно,Начално1


Колач, животни, Образование - Основно,Начално1


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално4


Общ работник, Образование - Основно,Средно1


Общ работник, Образование - Основно,Средно10


Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно4


Общ работник, Образование - Основно,Средно5


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно1


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно10


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно13


Готвач, Образование - Основно,Средно1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4


Готвач, Образование - Основно,Средно2


Шлосер, Образование - Основно,Средно2


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно9


Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно3


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно2


Сервитьор, Образование - Средно12


Сервитьор, Образование - Средно5


Санитар, Образование - Средно2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно1


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно2


Пиколо, Образование - Средно4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно5


Сервитьор, Образование - Средно10


Готвач, Образование - Средно4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно6


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно9


Администратор, хотел, Образование - Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно5


Сервитьор, Образование - Средно4


Готвач, Образование - Средно5


Барман, Образование - Средно4


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно4


Продавач-консултант, Образование - Средно30


Камериер/камериерка, Образование - Средно5


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно8


Касиер, Образование - Средно20


Администратор, хотел, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно2


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно2


Сараф, Образование - Средно3


Готвач, Образование - Средно5


Майстор-готвач, Образование - Средно1


Стругар, Образование - Средно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно5


Домашна помощница, Образование - Средно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно4


Готвач, Образование - Средно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно16


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно1


Администратор, хотел, Образование - Средно4


Сервитьор, Образование - Средно3


Помощник-готвач, Образование - Средно8


Барман, Образование - Средно2


Мениджър, туризъм, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно4


Пекар, Образование - Средно2


Сервитьор, Образование - Средно10


Готвач, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно1


Администратор, хотел, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно8


Помощник-готвач, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно18


Сервитьор, Образование - Средно4


Помощник-готвач, Образование - Средно5


Сервитьор, Образование - Средно3


Спасител, басейн, Образование - Средно1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно6


Дърводелец, Образование - Средно1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно4


Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно1


Касиер, Образование - Средно7


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно5


Барман, Образование - Средно1


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Сервитьор, Образование - Средно2


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Пиколо, Образование - Средно1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно4


Монтажник, дограма, Образование - Средно2


Шофьор, линейка, Образование - Средно1


Сладкар, Образование - Средно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно57


Администратор, хотел, Образование - Средно3


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Пиколо, Образование - Средно6


Сервитьор, Образование - Средно10


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Месач, Образование - Средно1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)2


Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)1


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)1


Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)2


Фризьор, Образование - Средно (фризьор)1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше1


Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше5


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж1


Запойчик, Образование - Средно,Основно1


Готвач, Образование - Средно,Основно2


Шивач, Образование - Средно,Основно4


Заварчик, Образование - Средно,Основно2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно2


Сервитьор, Образование - Средно,Основно3


Сервитьор, Образование - Средно,Основно3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно15


Стругар, Образование - Средно,Основно1


Заварчик, Образование - Средно,Основно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно3


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно3


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно5


Готвач, Образование - Средно,Основно4


Гладач, Образование - Средно,Основно2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно5


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Без образование1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)1


Крояч, текстил, Образование - Основно5


Портиер, Образование - Основно,Средно1


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно5


Склададжия, Образование - Средно1


Организатор, производство, Образование - Средно1


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Филиал Крушари


Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално2


Продавач-консултант, Образование - Средно1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+