Свободни работни места в Добрич на 18 април

Свободни работни места в Добрич на 18 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Асистент-продавач, Образование - Висше      1


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше       2


Младсжки работник, Образование - Висше     1


Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)     1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)      5


Лекар, Образование - Висше / Медицина      6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)    3


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1


Общ работник, Образование - Начално     3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно    2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     1


Общ работник, Образование - Начално,Основно     4


Транжор, Образование - Начално,Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10


Готвач, Образование - Основно    8


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5


Гладач, Образование - Основно     5


Шивач, Образование - Основно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      3


Общ работник, Образование - Основно       2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       35


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно      1


Камериер/камериерка, Образование - Основно       2


Гладач, Образование - Основно      1


Общ работник, Образование - Основно       42


Пакетировач, Образование - Основно       1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно       10


Общ работник, Образование - Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       23


Работник, озеленяване, Образование - Основно       2


Портиер, Образование - Основно      2


Помощник-готвач, Образование - Основно      1 


Готвач, Образование - Основно     3


Сервитьор, Образование - Основно      15


Сервитьор, Образование - Основно      1


Продавач-консултант, Образование - Основно      1


Бояджия, превозни средства, Образование - Основно      1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно        5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)      1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)       1


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално      4


Общ работник, Образование - Основно,Начално       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално      2


Колач, животни, Образование - Основно,Начално       1


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно       3


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно       8


Готвач, Образование - Основно,Средно       1 


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно       10


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно       1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно        2


Общ работник, Образование - Основно,Средно       5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3


Общ работник, Образование - Основно,Средно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       16


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Пиколо, Образование - Основно,Средно      4


Шивач, Образование - Основно,Средно       3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       9


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно       1


Шлосер, Образование - Основно,Средно      2


Готвач, Образование - Основно,Средно      2


Общ работник, Образование - Основно,Средно      10


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно     2


Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно      2


Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно       2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно     5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно     3


Шофьор, автобус, Образование - Средно     5


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Стругар, Образование - Средно     1


Барман, Образование - Средно     4


Продавач-консултант, Образование - Средно      30


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     16


Сервитьор, Образование - Средно      12


Дезинсектор, Образование - Средно     1


Домашна помощница, Образование - Средно     1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     2


Администратор, хотел, Образование - Средно      4


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно      5


Барман, Образование - Средно      5


Камериер/камериерка, Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Пиколо, Образование - Средно      2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно      1


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно      3


Барман, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2


Пиколо, Образование - Средно      4


Санитар, Образование - Средно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1


Аниматор, Образование - Средно      1


Сараф, Образование - Средно      3


Сервитьор, Образование - Средно       5


Готвач, Образование - Средно      4


Администратор, хотел, Образование - Средно      2


Готвач, Образование - Средно      5


Барман, Образование - Средно     1


Касиер, Образование - Средно      20


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Пакетировач, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Спасител, басейн, Образование - Средно       2


Готвач, Образование - Средно      5


Общ работник, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно      5


Барман, Образование - Средно     5


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Касиер, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     6


Асистент, офис, Образование - Средно     1


Сервитьор, Образование - Средно     10


Сервитьор, Образование - Средно      4


Пекар, Образование - Средно     2


Сладкар, Образование - Средно     3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     46


Администратор, хотел, Образование - Средно      2


Барман, Образование - Средно      7


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Майстор-готвач, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно      4


Готвач, Образование - Средно      12


Помощник-готвач, Образование - Средно     2


Администратор, хотел, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно     4


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Мениджър, туризъм, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      3


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно      6


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно      4


Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1


Дърводелец, Образование - Средно      1


Касиер, Образование - Средно       7


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно      1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно     5


Барман, Образование - Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Средно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9


Сервитьор, Образование - Средно      4


Администратор, хотел, Образование - Средно     1


Пиколо, Образование - Средно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      5


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1


Монтажник, дограма, Образование - Средно      2


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     6


Сервитьор, Образование - Средно      10


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     5


Шофьор, линейка, Образование - Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Средно      7


Месач, Образование - Средно     1


Пиколо, Образование - Средно       5


Сервитьор, Образование - Средно      10


Готвач, Образование - Средно     4


Готвач, Образование - Средно (готвач)     5


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж        10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)      2


Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)       1


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)      1


Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)       1


Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше       1


Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше       5


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж       1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно      3


Запойчик, Образование - Средно,Основно       1


Заварчик, Образование - Средно,Основно      2


Готвач, Образование - Средно,Основно       1


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно      3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно     15


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно       5


Заварчик, Образование - Средно,Основно      1


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно     1


Гладач, Образование - Средно,Основно      2


Стругар, Образование - Средно,Основно     1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно      2


Готвач, Образование - Средно,Основно      4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно      3


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж     5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж     5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист   Без образование     1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)     1


Крояч, текстил, Образование - Основно     5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно     5


Портиер, Образование - Основно,Средно      1


Склададжия, Образование - Средно     1


Организатор, производство, Образование - Средно     1


Шофьор, автобус, Образование - Средно     1


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно       1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+