Свободни работни места в Добрич на 19 април

Свободни работни места в Добрич на 19 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Асистент-продавач, Образование - Висше     1


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше      2


Младсжки работник, Образование - Висше      1


Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)    1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)     5


Лекар, Образование - Висше / Медицина       6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)     3


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1


Общ работник, Образование - Начално     3


Общ работник, Образование - Начално,Основно      4


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2


Транжор, Образование - Начално,Основно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      10


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно     5


Бояджия, превозни средства, Образование -  Основно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Основно      10


Общ работник, Образование - Основно      4


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      35


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      23


Готвач, Образование - Основно      8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10


Общ работник, Образование - Основно     2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5


Гладач, Образование - Основно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1


Гладач, Образование - Основно    1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно    2


Общ работник, Образование - Основно     1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно     10


Пакетировач, Образование - Основно     1


Общ работник, Образование - Основно     41


Помощник-готвач, Образование - Основно     1


Готвач, Образование - Основно     3


Продавач-консултант, Образование - Основно    1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1


Камериер/камериерка, Образование - Основно     2


Шивач, Образование - Основно     5


Портиер, Образование - Основно     2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     5


Работник, озеленяване, Образование - Основно     2


Сервитьор, Образование - Основно     15


Сервитьор, Образование - Основно    1


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)     1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1


Колач, животни, Образование - Основно,Начално      1


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално     4


Общ работник, Образование - Основно,Начално     1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално     2


Общ работник, Образование - Основно,Средно     5


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно     8


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно     10


Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно      2


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно   1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      9


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     16


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно     2


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно     3


Готвач, Образование - Основно,Средно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4


Общ работник, Образование - Основно,Средно      1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3


Пиколо, Образование - Основно,Средно      4


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно       4 


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно       1


Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно     2


Общ работник, Образование - Основно,Средно       10


Готвач, Образование - Основно,Средно     2


Шивач, Образование - Основно,Средно      3


Шлосер, Образование - Основно,Средно      2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно      3


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно       5


Дезинсектор, Образование - Средно     1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     1


Сервитьор, Образование - Средно      12


Администратор, хотел, Образование - Средно      4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        5


Стругар, Образование - Средно      1


Барман, Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Домашна помощница, Образование - Средно      1


Спасител, басейн, Образование - Средно      2


Готвач, Образование - Средно     2


Администратор, хотел, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно     5


Барман, Образование - Средно     5


Камериер/камериерка, Образование - Средно      4


Продавач-консултант, Образование - Средно       2


Пиколо, Образование - Средно      2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно       3


Сервитьор, Образование - Средно       2


Сервитьор, Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2


Пиколо, Образование - Средно       4


Санитар, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       1


Аниматор, Образование - Средно      1


Сараф, Образование - Средно      3


Пакетировач, Образование - Средно      2


Продавач-консултант, Образование - Средно      30


Готвач, Образование - Средно     5


Камериер/камериерка, Образование - Средно     5


Касиер, Образование - Средно      20


Барман, Образование - Средно     1


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Асистент, офис, Образование - Средно     1


Камериер/камериерка, Образование - Средно     5


Общ работник, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно     4


Спасител, басейн, Образование - Средно     1


Барман, Образование - Средно     5


Касиер, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно      10


Барман, Образование - Средно      12


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно      3


Барман, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно      5


Майстор-готвач, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      3


Сервитьор, Образование - Средно     3


Пекар, Образование - Средно     2


Сладкар, Образование - Средно     3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     43


Администратор, хотел, Образование - Средно     2


Барман, Образование - Средно      7


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно      1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1


Продавач-консултант, Образование - Средно     1


Касиер, Образование - Средно      7


Готвач, Образование - Средно      11


Готвач, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Дърводелец, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно       2


Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно      4


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно      4


Помощник-готвач, Образование - Средно       5


Помощник-готвач, Образование - Средно       2


Сервитьор, Образование - Средно       10


Готвач, Образование - Средно       4


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно       6


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Мениджър, туризъм, Образование - Средно       1


Администратор, хотел, Образование - Средно      2


Администратор, хотел, Образование - Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Средно      7


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       6


Готвач, Образование - Средно      4


Сервитьор, Образование - Средно      10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      4


Пиколо, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно       5


Сервитьор, Образование - Средно      4


Сервитьор, Образование - Средно      10


Готвач, Образование - Средно       5


Монтажник, дограма, Образование - Средно      2


Пиколо, Образование - Средно      4


Барман, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     1


Месач, Образование - Средно     1


Шофьор, линейка, Образование - Средно     1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)       1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж      10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)      2


Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)      1


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)    1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)     1


Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)      1


Фризьор, Образование - Средно (фризьор)     1


Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше     5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше      1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж      1


Готвач, Образование - Средно,Основно     1


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно      3


Стругар, Образование - Средно,Основно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      2


Готвач, Образование - Средно,Основно      4


Заварчик, Образование - Средно,Основно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно      3


Запойчик, Образование - Средно,Основно      1


Заварчик, Образование - Средно,Основно      2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно       15


Сервитьор, Образование - Средно,Основно      2


Гладач, Образование - Средно,Основно      2


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно      1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3


Сервитьор, Образование - Средно,Основно     3


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж      5


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж      5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист Без образование       1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1


Крояч, текстил, Образование - Основно      5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно      5


Портиер, Образование - Основно,Средно      1


Организатор, производство, Образование - Средно      1


Склададжия, Образование - Средно     1


Шофьор, автобус, Образование - Средно      1


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )      1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+