Свободни работни места в Добрич на 23 април

Свободни работни места в Добрич на 23 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше      2


Асистент-продавач, Образование - Висше    1   


Младсжки работник, Образование - Висше     1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)    5


Лекар, Образование - Висше / Медицина     6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)    3


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно      1


Общ работник, Образование - Начално     3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     1


Транжор, Образование - Начално,Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2


Общ работник, Образование - Начално,Основно      4


Общ работник, Образование - Основно     1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно    10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    1


Общ работник, Образование - Основно     37


Общ работник, Образование - Основно      4 


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10


Общ работник, Образование - Основно       2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно        5


Шивач, Образование - Основно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     5


Гладач, Образование - Основно      5


Пакетировач, Образование - Основно      1


Гладач, Образование - Основно      1


Сервитьор, Образование - Основно      1


Сервитьор, Образование - Основно      15


Портиер, Образование - Основно      2


Работник, озеленяване, Образование - Основно       2


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно     1


Камериер/камериерка, Образование - Основно       2


Продавач-консултант, Образование - Основно        1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5


Готвач, Образование - Основно      8


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       33


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      23


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)       1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)      1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)      1


Общ работник, Образование - Основно,Начално     1


Животновъд, Образование - Основно,Начално        1


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално       4


Колач, животни, Образование - Основно,Начално       1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      9


Готвач, Образование - Основно,Средно     2


Пиколо, Образование - Основно,Средно     4


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно     10


Шлосер, Образование - Основно,Средно    2


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно    8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     9


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно    2


Общ работник, Образование - Основно,Средно     2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно      1


Общ работник, Образование - Основно,Средно     10


Общ работник, Образование - Основно,Средно     5


Готвач, Образование - Основно,Средно      1


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно      1


Общ работник, Образование - Основно,Средно     1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно     1


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно      5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно      3


Сервитьор, Образование - Средно      3


Аниматор, Образование - Средно       1


Касиер, Образование - Средно      20


Барман, Образование - Средно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5


Готвач, Образование - Средно      5


Пиколо, Образование - Средно      4


Сараф, Образование - Средно     3


Сервитьор, Образование - Средно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     8


Готвач, Образование - Средно      4


Камериер/камериерка, Образование - Средно      4


Барман, Образование - Средно      5


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно      1


Администратор, хотел, Образование - Средно       2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно       2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9


Администратор, хотел, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Спасител, басейн, Образование - Средно     10


Барман, Образование - Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно       2


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно     20


Готвач, Образование - Средно     4


Барман, Образование - Средно     12


Готвач, Образование - Средно      9


Администратор, хотел, Образование - Средно      4


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Спасител, басейн, Образование - Средно       2


Сервитьор, Образование - Средно      10


Продавач-консултант, Образование - Средно      30


Барман, Образование - Средно      5


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Касиер, Образование - Средно      2


Асистент, офис, Образование - Средно      1


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно      3


Сервитьор, Образование - Средно     5


Общ работник, Образование - Средно     2


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Готвач, Образование - Средно     5


Пиколо, Образование - Средно     2


Пакетировач, Образование - Средно      2


Камериер/камериерка, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно     5


Администратор, хотел, Образование - Средно    1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     1


Пиколо, Образование - Средно     1


Монтажник, дограма, Образование - Средно     2


Шофьор, линейка, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Бармам, Образование - Средно     7


Пиколо, Образование - Средно     1


Готвач, Образование - Средно      9


Сервитьор, Образование - Средно      3


Пекар, Образование - Средно      2


Сервитьор, Образование - Средно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      36


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно       1


Помощник-готвач, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно      4


Сервитьор, Образование - Средно      10


Готвач, Образование - Средно     1


Помощник-готвач, Образование - Средно      1


Администратор, хотел, Образование - Средно      2


Готвач, Образование - Средно     4


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно       1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно      5


Сладкар, Образование - Средно     3


Сервитьор, Образование - Средно      10


Сервитьор, Образование - Средно       12


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно       10


Домашна помощница, Образование - Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Средно      7


Майстор-готвач, Образование - Средно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      6


Готвач, Образование - Средно     4


Барман, Образование - Средно    4


Стругар, Образование - Средно    1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      16


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      9


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      4


Дезинсектор, Образование - Средно     1


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Администратор, хотел, Образование - Средно     1


Сервитьор, Образование - Средно      4


Готвач, Образование - Средно      5


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж       10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)       2


Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)       1


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)      1


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)     1


Фризьор, Образование - Средно (фризьор)     1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина      1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше      1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно      1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10


Сервитьор, Образование - Средно,Основно     3


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно     3


Гладач, Образование - Средно,Основно     2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно    1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно     7


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно     3


Стругар, Образование - Средно,Основно     1


Готвач, Образование - Средно,Основно     4


Заварчик, Образование - Средно,Основно     1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж    5


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж     5


Филиал Балчик


Чистач/ ХигиенистБез образование      1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)      1


Крояч, текстил, Образование - Основно      5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно      5


Шофьор, автобус, Образование - Средно      1


Организатор, производство, Образование - Средно     1


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика     1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    1


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно     1 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+