Свободни работни места в Добрич на 30 април

Свободни работни места в Добрич на 30 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше2


Младсжки работник, Образование - Висше1


Асистент-продавач, Образование - Висше1


Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)5


Лекар, Образование - Висше / Медицина6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)3


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно5


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно1


Общ работник, Образование - Начално3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно10


Общ работник, Образование - Начално,Основно3


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно1


Гладач, Образование - Основно5


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно7


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно23


Общ работник, Образование - Основно2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно10


Портиер, Образование - Основно2


Сервитьор, Образование - Основно14


Общ работникОсновно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1


Сервитьор, Образование - Основно1


Общ работник, Образование - Основно35


Шивач, Образование - Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно1


Готвач, Образование - Основно8


Общ работник, Образование - Основно4


Камериер/камериерка, Образование - Основно2


Гладач, Образование - Основно1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно5


Пакетировач, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно9


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно32


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно5


Продавач-консултант, Образование - Основно1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно5


Опаковач, Образование - Основно4


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)1


Животновъд, Образование - Основно,Начално1


Готвач, Образование - Основно,Средно1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно1


Пиколо, Образование - Основно,Средно4


Общ работник, Образование - Основно,Средно2


Шлосер, Образование - Основно,Средно2


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно8


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно1


Общ работник, Образование - Основно,Средно5


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно9


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно10


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно1


Общ работник, Образование - Основно,Средно10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно4


Общ работник, Образование - Основно,Средно1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно1


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно3


Спасител, басейн, Образование - Средно2


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно5


Камериер/камериерка, Образование - Средно5


Асистент, офис, Образование - Средно1


Спасител, басейн, Образование - Средно1


Общ работник, Образование - Средно2


Касиер, Образование - Средно2


Пакетировач, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно5


Сервитьор, Образование - Средно4


Барман, Образование - Средно5


Пиколо, Образование - Средно5


Помощник-готвач, Образование - Средно10


Помощник-готвач, Образование - Средно5


Рецепционист, Образование - Средно5


Барман, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно4


Камериер/камериерка, Образование - Средно5


Барман, Образование - Средно5


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Сладкар, Образование - Средно2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно4


Барман, Образование - Средно5


Сервитьор, Образование - Средно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно5


Аниматор, Образование - Средно1


Пиколо, Образование - Средно4


Сервитьор, Образование - Средно5


Касиер, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно12


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно9


Сервитьор, Образование - Средно10


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно20


Спасител, басейн, Образование - Средно10


Сервитьор, Образование - Средно2


Администратор, хотел, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно11


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно5


Стругар, Образование - Средно1


Пиколо, Образование - Средно10


Сладкар, Образование - Средно5


Администратор, хотел, Образование - Средно10


Сервитьор, Образование - Средно10


Помощник-сладкар, Образование - Средно3


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно9


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Помощник-готвач, Образование - Средно5


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно3


Сервитьор, Образование - Средно4


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно1


Монтажник, дограма, Образование - Средно2


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно4


Шофьор, линейка, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно2


Дезинсектор, Образование - Средно1


Пиколо, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно1


Пекар, Образование - Средно2


Сладкар, Образование - Средно2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно28


Барман, Образование - Средно6


Администратор, хотел, Образование - Средно2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно10


Сервитьор, Образование - Средно4


Помощник-готвач, Образование - Средно1


Администратор, хотел, Образование - Средно2


Майстор-готвач, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно4


Барман, Образование - Средно1


Продавач-консултант, Образование - Средно30


Касиер, Образование - Средно20


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно4


Продавач-консултант, Образование - Средно2


Шофьор, автобус, Образование - Средно6


Домашна помощница, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно5


Помощник-готвач, Образование - Средно7


Администратор, хотел, Образование - Средно4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно6


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно9


Сервитьор, Образование - Средно12


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно5


Готвач, Образование - Средно4


Сервитьор, Образование - Средно10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно16


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)2


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)1


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно3


Гладач, Образование - Средно,Основно2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно10


Готвач, Образование - Средно,Основно4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно10


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно3


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно3


Стругар, Образование - Средно,Основно1


Заварчик, Образование - Средно,Основно1


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно3


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно7


Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно9


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж5


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж5


Филиал Балчик


Чистач/ ХигиенистБез образование1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)1


Крояч, текстил, Образование - Основно5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно5


Организатор, производство, Образование - Средно1


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно2


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика1


Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика2


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+