Свободни работни места в Добрич на 3 май

Свободни работни места в Добрич на 3 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Гладач  1


Машинен оператор, шиене на облекла  2


Гладач  1


Машинен оператор, шиене на облекла  3


Асистент-продавач, Образование - Висше  1


Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше, Език - Английски  1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1


Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи  1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)  5


Лекар, Образование - Висше / Медицина  6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)  3


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно  5


Общ работник, Образование - Начално  2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10


Общ работник,Образование - Начално,Основно  3


Чистач/ Хигиенист,Образование - Начално,Основно  3


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно  1


Продавач-консултант, Образование - Основно  1


Гладач, Образование - Основно  5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1


Гладач,Образование - Основно  1


Сервитьор, Образование - Основно  1


Шивач,Образование - Основно  5


Чистач/ Хигиенист,Образование - Основно  4


Общ работник, Образование - Основно  33


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  4


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно  7


Общ работник, Образование - Основно  2


Портиер, Образование - Основно  2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  10


Сервитьор, Образование - Основно  3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  5


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно  5


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  23


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  9


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  31


Пакетировач, Образование - Основно  1


Готвач, Образование - Основно  8


Общ работник, Образование - Основно  4


Камериер/камериерка, Образование - Основно  2


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)  1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)  1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)  1


Животновъд, Образование - Основно,Начално  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно  1


Общ работник, Образование - Основно,Средно  2


Общ работник, Образование - Основно,Средно  1


Шлосер, Образование - Основно,Средно  2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4


Общ работник, Образование - Основно,Средно  5


Пиколо, Образование - Основно,Средно  4


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно  10


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно  8


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно  1


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно  2


Готвач, Образование - Основно,Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  9


БарманПрофесионален колеж,Образование - Средно, Език - Руски, Английски  5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски3


Сервитьор, Образование - Средно  4


Пакетировач, Образование - Средно  1


Спасител, басейн, Образование - Средно  2


Асистент, офис, Образование - Средно  1


Касиер, Образование - Средно  2


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно  20


Общ работник, Образование - Средно  2


Барман, Образование - Средно  5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  9


Спасител, басейн, Образование - Средно  1


Барман, Образование - Средно  12


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно  3


Сервитьор, Образование - Средно  3


Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  5


Аниматор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски1


Сервитьор, Образование - Средно  3


Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Език - Руски, Румънски, Английски  1


Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно  2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно  1


Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Немски5


Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  2


Сервитьор, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  5


Камериер/камериерка, Образование - Средно  4


Барман, Образование - Средно, Език - Немски, Английски5


Камериер/камериерка, Образование - Средно  5


Пиколо, Образование - Средно  10


Сладкар, Образование - Средно  2


Готвач, Образование - Средно  3


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Спасител, басейн, Образование - Средно  10


Администратор, хотел, Образование - Средно  1


Касиер, Образование - Средно  1


Рецепционист, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  5


Сервитьор, Образование - Средно  10


Помощник-готвач, Образование - Средно  5


Барман, Образование - Средно  5


Помощник-готвач, Образование - Средно  5


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно  4


Помощник-сладкар, Образование - Средно  3


Сладкар, Образование - Средно  4


Сервитьор, Образование - Средно  10


Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  7


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6


Сервитьор, Образование - Средно  2


Шофьор, линейка, Образование - Средно  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  3


Готвач, Образование - Средно  3


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно  5


Сервитьор, Образование - Средно  4


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  4


Монтажник, дограма, Образование - Средно  2


Дърводелец, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски2


Сервитьор, Образование - Средно  5


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно  1


Сервитьор, Образование - Средно  9


Администратор, хотел, Образование - Средно  2


Пекар, Образование - Средно  2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  25


Барман, Образование - Средно  3


Помощник-готвач, Образование - Средно  5


Сервитьор, Образование - Средно  9


Сервитьор, Образование - Средно  4


Помощник-готвач, Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно  5


Продавач-консултант, Образование - Средно  2


Касиер, Образование - Средно  12


Администратор, хотел, Образование - Средно  2


Барман, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  15


Готвач, Образование - Средно  5


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно  5


Шофьор, автобус, Образование - Средно  6


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  5


Дезинсектор, Образование - Средно, Език - Английски  1


Домашна помощница, Образование - Средно  1


Помощник-готвач, Образование - Средно  7


Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Немски4


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно  2


Готвач, Образование - Средно  4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  16


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  2


Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  4


Сервитьор, Образование - Средно  12


Майстор-готвач, Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)  1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж, Език - Руски, Английски  10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)  2


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)  1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)  1


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)  1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина  1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше, Език - Немски, Английски  1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно  3


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  1


Заварчик, Образование - Средно,Основно  1


Стругар, Образование - Средно,Основно  1


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно  3


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно  3


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно  2


Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно  9


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно  7


Гладач, Образование - Средно,Основно  2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно  5


Готвач, Образование - Средно,Основно  4


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Руски, Английски5


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Английски, Руски  5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Без образование  1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)  1


Крояч, текстил, Образование - Основно  5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно  5


Организатор, производство, Образование - Средно  1


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно  2


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1


Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  2


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Филиал Крушари


Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално  13


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+