Свободни работни места в Добрич на 13 май

Свободни работни места в Добрич на 13 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше     2


Младсжки работник, Образование - Висше    1


Асистент-продавач, Образование - Висше    1


Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи    1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)     5


Лекар, Образование - Висше / Медицина      6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)      3


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно     5


Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1


Общ работник, Образование - Начално     3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно   1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10 


Общ работник, Образование - Начално,Основно    3


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно    1


Гладач, Образование - Основно     5


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно     7


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      23


Общ работник, Образование - Основно     2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10


Портиер, Образование - Основно     2


Сервитьор, Образование - Основно       15


Общ работник, Образование - Основно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    1


Сервитьор, Образование - Основно     1


Общ работник, Образование - Основно      35


Шивач, Образование - Основно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1


Готвач, Образование - Основно      8


Общ работник, Образование - Основно      4


Камериер/камериерка, Образование - Основно     2


Гладач, Образование - Основно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5


Пакетировач, Образование - Основно        1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       32


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно      5


Продавач-консултант, Образование - Основно     1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5


Опаковач, Образование - Основно       4


Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)     1


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)     1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)      1


Животновъд, Образование - Основно,Начално      1


Готвач, Образование - Основно,Средно      1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно    4


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно     1


Пиколо, Образование - Основно,Средно       4


Общ работник, Образование - Основно,Средно       2


Шлосер, Образование - Основно,Средно       2


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно        8


Работник, строителството, Образование - Основно,Средно     1


Общ работник, Образование - Основно,Средно     5


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно      8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно    9


Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно    10


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно    1


Общ работник, Образование - Основно,Средно    10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4


Общ работник, Образование - Основно,Средно     1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно     1


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно    5


Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно     3


Спасител, басейн, Образование - Средно     2


Продавач-консултант, Образование - Средно    1


Готвач, Образование - Средно    5


Камериер/камериерка, Образование - Средно    5


Асистент, офис, Образование - Средно    1


Спасител, басейн, Образование - Средно      1


Общ работник, Образование - Средно     2


Касиер, Образование - Средно     2


Пакетировач, Образование - Средно   2


Готвач, Образование - Средно      5


Сервитьор, Образование - Средно    4


Барман, Образование - Средно    5


Пиколо, Образование - Средно    5


Помощник-готвач, Образование - Средно     10


Помощник-готвач, Образование - Средно    5


Рецепционист, Образование - Средно    5


Барман, Образование - Средно    1


Сервитьор, Образование - Средно     4


Камериер/камериерка, Образование - Средно     5


Барман, Образование - Средно    5


Продавач-консултант, Образование - Средно    2


Сладкар, Образование - Средно    2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно    1


Камериер/камериерка, Образование - Средно    4


Барман, Образование - Средно    5


Сервитьор, Образование - Средно    3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    5


Аниматор, Образование - Средно    1


Пиколо, Образование - Средно     4


Сервитьор, Образование - Средно   5


Касиер, Образование - Средно    2


Барман, Образование - Средно     12


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно     3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9


Сервитьор, Образование - Средно     10


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно      20


Спасител, басейн, Образование - Средно    10


Сервитьор, Образование - Средно     2


Администратор, хотел, Образование - Средно     1


Готвач, Образование - Средно     11


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     5


Стругар, Образование - Средно    1


Пиколо, Образование - Средно      10


Сладкар, Образование - Средно    5


Администратор, хотел, Образование - Средно     10


Сервитьор, Образование - Средно     10


Помощник-сладкар, Образование - Средно    3


Продавач-консултант, Образование - Средно    1


Сервитьор, Образование - Средно    9


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Продавач-консултант, Образование - Средно     2


Помощник-готвач, Образование - Средно     5


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно    5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    3


Сервитьор, Образование - Средно    4


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно   1


Монтажник, дограма, Образование - Средно   2


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно    1


Готвач, Образование - Средно    4


Шофьор, линейка, Образование - Средно    1


Сервитьор, Образование - Средно    2


Дезинсектор, Образование - Средно    1


Пиколо, Образование - Средно     1


Готвач, Образование - Средно    1


Готвач, Образование - Средно    1


Пекар, Образование - Средно    2


Сладкар, Образование - Средно    2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    28


Барман, Образование - Средно    6


Администратор, хотел, Образование - Средно    2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1


Сервитьор, Образование - Средно   10


Сервитьор, Образование - Средно     4


Помощник-готвач, Образование - Средно    1


Администратор, хотел, Образование - Средно     2


Майстор-готвач, Образование - Средно     1


Готвач, Образование - Средно     4


Барман, Образование - Средно    1


Продавач-консултант, Образование - Средно     30


Касиер, Образование - Средно     20


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    4


Продавач-консултант, Образование - Средно   2


Шофьор, автобус, Образование - Средно    6


Домашна помощница, Образование - Средно    1


Готвач, Образование - Средно    5


Помощник-готвач, Образование - Средно    7


Администратор, хотел, Образование - Средно    4


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    6


Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно    2


Барман, Образование - Средно    4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    9


Сервитьор, Образование - Средно    12


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    5


Готвач, Образование - Средно    4


Сервитьор, Образование - Средно    10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно    16


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)    3


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)    1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж    10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)    2


Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)   1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)   1


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)    1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина    1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше     1 


Сервитьор, Образование - Средно,Основно    3


Гладач, Образование - Средно,Основно     2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно    10


Готвач, Образование - Средно,Основно    4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно    10


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно    3


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно     3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно    3


Стругар, Образование - Средно,Основно      1


Заварчик, Образование - Средно,Основно     1


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно     3


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно    7


Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно    9


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно    1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж    5


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж    5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист  Без образование    1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)     1


Крояч, текстил, Образование - Основно     5


Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно    5


Организатор, производство, Образование - Средно    1


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно     2


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика    1


Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика    2


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи    1


Филиал Крушари


Продавач-консултант, Образование - Средно    1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+