Свободни работни места в Добрич на 14 май

Свободни работни места в Добрич на 14 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Гладач  1


Машинен оператор, шиене на облекла  3


Машинен оператор, шиене на облекла  2


Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше, Език - Английски  1


Асистент-продавач, Образование - Висше  1


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше  1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1


Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи  1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)  4


Лекар, Образование - Висше / Медицина  6


Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)  3


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно 5


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Без образование  3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10


Общ работник,Образование - Начално,Основно  3


Шивач, Образование - Основно  3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  26


Общ работник, Образование - Основно  4


Шивач, Образование - Основно  5


Общ работник, Образование - Основно  31


Гладач, Образование - Основно  5


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно  1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно  4


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  5


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  4


Камериер/камериерка, Образование - Основно  2


Готвач, Образование - Основно  8


Работник, кухня, Образование - Основно  10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  20


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  4


Готвач, Образование - Основно (готвач),Средно (готвач)  15


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално  10


Животновъд, Образование - Основно,Начално  1


Гладач, Образование - Основно,Начално  5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално  3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално  3


Пиколо, Образование - Основно,Средно  3


Общ работник, Образование - Основно,Средно  1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  1


Общ работник, Образование - Основно,Средно  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4


Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно  2


Животновъд, Образование - Основно,Средно  2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  8


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4


Администратор, хотел,Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски3


Барман, Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски  5


Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  4


Сервитьор, Образование - Средно  3


Барман, Образование - Средно  5


Аниматор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски1


Администратор, хотел, Образование - Средно  10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  10


Пиколо, Образование - Средно  9


Общ работник, Образование - Средно  2


Сервитьор, Образование - Средно  9


Помощник-сладкар, Образование - Средно  3


Сладкар, Образование - Средно  2


Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски4


Работник, сезонен, Образование - Средно, Език- Немски, Английски  2


Пиколо, Образование - Средно  15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  5


Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Език - Руски, Румънски, Английски  1


Сервитьор, Образование - Средно  1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно, Език - Английски  2


Барман, Образование - Средно  4


Касиер, Образование - Средно  1


Помощник-готвач, Образование - Средно  5


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно  1


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно  10


Готвач, Образование - Средно  25


Готвач, Образование - Средно  9


Камериер/камериерка, Образование - Средно  4


Барман, Образование - Средно, Език - Немски, Английски5


Сервитьор, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  4


Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  1


Барман, Образование - Средно  1


Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Немски5


Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно  2


Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  21


Продавач-консултант, Образование - Средно  2


Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Немски4


Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  4


Майстор-готвач, Образование - Средно  1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6


Помощник-готвач, Образование - Средно  7


Сервитьор, Образование - Средно  12


Готвач, Образование - Средно  5


Шофьор, линейка, Образование - Средно  1


Администратор, хотел, Образование - Средно  2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  4


Администратор, хотел, Образование - Средно  2


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно  3


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно  3


Сервитьор, Образование - Средно  9


Сервитьор, Образование - Средно  4


Помощник-готвач, Образование - Средно  4


Готвач,Образование - Средно  5


Спасител, басейн, Образование - Средно  1


Администратор, хотел, Образование - Средно  1


Спасител, басейн, Образование - Средно  9


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно  20


Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  9


Дърводелец, Образование - Средно  1


Сервитьор, Образование - Средно10


Стругар, Образование - Средно  1


Касиер, Образование - Средно  2


Барман, Образование - Средно  2


Барман, Образование - Средно  5


Общ работник, Образование - Средно  2


Сервитьор, Образование - Средно  4


Спасител, басейн, Образование - Средно  2


Асистент, офис, Образование - Средно  1


Пакетировач, Образование - Средно  1


Касиер, Образование - Средно  12


Барман, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  15


Барман, Образование - Средно 12


Майстор-готвач, Образование - Средно (готвач)  2


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)  1


Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж, Език - Руски, Английски  10


Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)  2


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно (Механик на селскостопанска техника)  1


Помощник-готвач, Образование - Средно (помощник готвач),Основно (помощник готвач)  10


Спасител, басейн, Образование - Средно (спасител, басейн)  10


Спасител, плаж, Образование - Средно (спасител, плаж)  10


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина  1


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)  5


Шофьор, автокран, Образование - Средно / Транспортни  услуги (автокранист),Основно (автокранист)  1


Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)  1


Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)  1


Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно  7


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно  3


Сервитьор, Образование - Средно,Основно  15


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно  10


Барман, Образование - Средно,Основно  10


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно  3


Готвач, Образование - Средно,Основно  5


Сервитьор, Образование - Средно,Основно  5


Готвач,Образование - Средно,Основно  4


Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Английски, Руски  5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Руски, Английски5


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Без образование  1


Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)  1


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно  2


Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )  1


Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  2


Филиал Крушари


Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално  8


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+