Свободни работни места в Добрич на 10 юни

Свободни работни места в Добрич на 10 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен оператор, шиене на облекла        1


Работник, поддръжка на пътища       3


Машинен оператор, шиене на облекла       1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование,Начално,Основно       3


Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше       1


Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)       1


Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)       1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)       1


Инженер, електрически машини и апарати, Образование - Висше / Електротехника и енергетика (Електроинженер)       1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра )       1


Главен уредник, галерия за изкуства, Образование - Висше / Изящни изкуства (Изобразително изкуство. Теория на изкуството)       1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки       1


Лекар, Образование - Висше / Медицина       6


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно       1


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално       2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Без образование       3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно       9


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно       2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       14


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       1


Работник, кухня, Образование - Основно       10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       2


Общ работник, Образование - Основно       17


Общ работник, Образование - Основно       1


Общ работник, Образование - Основно       2


Шивач, Образование - Основно       3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       3


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       19


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       1


Общ работник, Образование - Основно       1


Готвач, Образование - Основно       2


Готвач, Образование - Основно (готвач),Средно (готвач)       15


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)       5


Гладач, Образование - Основно,Начално       3


Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално       10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално       8


Общ работник, Образование - Основно,Средно       1


Барман, Образование - Основно,Средно       2


Автомонтьор, Образование - Основно,Средно       1


Животновъд, Образование - Основно,Средно       2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно       1


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно       5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       15


Шлосер, Образование - Основно,Средно       2


Сервитьор, Образование - Основно,Средно       5


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално       10


Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)       1


Организатор, производство, Образование - Средно       1


Сервитьор, Образование - Средно       2


Крупие, Образование - Среднo       1


Барман, Образование - Средно       6


Иконом, Образование - Средно       1


Трудов посредник, Образование - Средно       1


Администратор, хотел, Образование - Средно       1


Склададжия, Образование - Средно       1


Пиколо, Образование - Средно       15


Администратор, хотел, Образование - Средно       10


Главен специалист, Образование - Средно       1


Продавач-консултант, Образование - Средно       1


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно       1


Администратор, хотел, Образование - Средно       9


Камериер/камериерка, Образование - Средно       5


Администратор, хотел, Образование - Средно       2


Помощник-готвач, Образование - Средно       4


Сервитьор, Образование - Средно       4


Пакетировач, Образование - Средно       1


Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно       2


Рецепционист, хотел, Образование - Средно       1


Сервитьор, Образование - Средно       1


Барман, Образование - Средно       1


Администратор, хотел, Образование - Средно       5


Помощник-готвач, Образование - Средно       10       


Мениджър екип, Образование - Средно       1


Сервитьор, Образование - Средно       2


Сервитьор, Образование - Средно       2


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)       1


Готвач, Образование - Средно (Готвач)       10


Майстор-готвач, Образование - Средно (готвач)       2


Готвач, Образование - Средно (готвач)       5


ГотвачСредно (готвач)       2


Машинист, пътно-строителни машиниСредно (Машинист на пътностроителни машини )       6


Монтьор, земеделски машиниСредно (Механик на селскостопанска техника)       1


ОгнярСредно (огняр газови котли)       1


Помощник-готвачСредно (помощник готвач),Основно (помощник готвач)       10


Машинист, еднокофов багерСредно (Свидетелство за багерист)       1


Спасител, басейнСредно (спасител, басейн)       9


Спасител, плаж, Образование - Средно (спасител, плаж)       10


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина       1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)       1


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)       5


Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Поддръжка на машини и съоръжения в производството на фуражи)       1


Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)       2


Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно       1


Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1


Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)       4


Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше       2


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно       1


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно       1


Готвач, Образование - Средно,Основно       4


Готвач, Образование - Средно,Основно       1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно       15


Сервитьор, Образование - Средно,Основно       4


Барман, Образование - Средно,Основно       10


Разносвач на храна, Образование - Средно,Основно       1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно,Основно       1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно       10


Пиколо, Образование - Средно,Основно       10


Готвач, Образование - Средно,Основно       2


Стругар, Образование - Средно,Основно       1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно       2


Автомонтьор, Образование - Средно,Основно       1


Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно       7


Заварчик, Образование - Средно,Основно       1


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно       4


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно       1


Готвач, Образование - Средно,Основно       1


Санитар, Образование - Средно,Основно       3


Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално       1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно,Начално       1


Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии       1


Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи       1


Филиал Балчик


Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование       5


Крояч, платна, Образование - Основно       5


Общ работник, Образование - Основно       1


Гладач, Образование - Основно       5


Портиер, Образование - Средно       1


Фактурист, Образование - Средно       1


Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)       2


Филиал Крушари


Работник, сезонен, Образование - Без образование,Начално,Основно       1


Огняр, Образование - Средно (правоспособност за упражняване на професия-водогр. котли)       1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+