Свободни работни места в Добрич на 24 юни

Свободни работни места в Добрич на 24 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен оператор, шиене на облекла  1


Работник, поддръжка на пътища  2


Организатор, работа с клиенти, Образование - Висше, Език - Немски  4


Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)  1


Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)  1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина  6


Главен експерт, Образование - Висше / Право (Магистър), Език - Немски, Английски  1


Главен експерт,Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки, Технически науки)  1


Мияч, превозни средства (ръчно),Образование - Начално  2


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно / Други неопределени специалности (камериер)  10


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно  2


Общ работник,Образование - Начално,Средно  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)  5


Санитар, Образование - Основно / Здравни грижи (санитар),Средно  14


Работник, сезонен, Образование - Основно,Без образование,Начално  25


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  13


Животновъд,Образование - Основно,Средно  2


Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1


Гладач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)  5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)  2


Работник, кухня,Образование - Основно,Средно,Начално  9


Тракторист,Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)  1


Сътрудник, охрана, Образование - Средно  2


Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Барман, Образование - Средно  6


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1


Обслужващ, бензиностанция/газостанция,Образование - Средно  3


Склададжия, Образование - Средно  1


Организатор, производство,Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно (Готвач)  19


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини )  6


Администратор, хотел, Образование - Средно (хотелиерство,туризъм), Език - Немски, Английски  10


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1


Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  2


Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно  1


Машинен оператор, производство на пластмаса, Образование - Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно,Средно  1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2


Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство  20


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1


Шофьор, автобус,Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)   1


Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше  2


Сервитьор, Образование - Средно,Основно  10


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно  4


Сервитьор,Образование - Средно,Основно  4


Пиколо,Образование - Средно,Основно  8


Готвач,Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно, Език - Английски1


Филиал Балчик


Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование  5


Общ работник,Образование - Основно  1


Крояч, платна,Образование - Основно  5


Гладач, Образование - Основно  5


Портиер,Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)  2


Филиал Крушари


Работник, сезонен, Образование - Начално  8

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+