Свободни работни места в Добрич на 11 юли

Свободни работни места в Добрич на 11 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Сезонен работник, горското стопанство        1


Зареждач, материали и полуфабрикати        7


Огняр        1


Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)        1


Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия        1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина        1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина        1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки        1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)        1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика (бакалавър/магистър  - учител по математика)        1


Лекар, Образование - Висше / Медицина        6


Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието        1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (бакалавър/магистър - НУП)        2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакалавър/магистър - математика и ИТ)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакаланвър/магистър  - История и география)        1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)        1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)        1


Главен експерт, Образование - Висше / Право        1


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация        1


Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)        1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)        1


Животновъд, Образование - Начално,Основно        2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно        2


Гладач, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)        2


Домашна помощница, Образование - Основно        1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно        1


Общ работник, Образование - Основно        2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно        1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)        1


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )        1


Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)        1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )        5


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално        3


Гладач, Образование - Основно,Начално        5


Автомонтьор, Образование - Основно,Средно        1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности        2


Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности        10


Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство        4


Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално        4


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)        1


Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии        1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно        1


Продавач-консултант, Образование - Средно        1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)        1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)        1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)        1


Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)        5


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)        1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)        2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)        1


Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно        2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        10


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)        2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно        4


Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)        3


Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство        20


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги        1


Шофьор, автобус, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)        1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)        5


Склададжия, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        1


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно        1


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно        1


Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)        10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно        1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно        1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        20


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        20


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ПК Помощник-готвач)        1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно        1


Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии        1


Градинар, сезонен, Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно        1


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5


Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи        2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги        1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        3


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        20


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        9


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        30


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        2


Филиал Балчик


Крояч, платна, Образование - Основно        5


Гладач, Образование - Основно        4


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно        3


Шивач, Образование - Основно        5


Склададжия, Образование - Средно        1


Организатор, производство, Образование - Средно        1


Технолог, облекло, Образование - Средно        1


Охранител, Образование - Средно        1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+