Свободни работни места в Добрич на 12 юли

Свободни работни места в Добрич на 12 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Сезонен работник, горското стопанство  1


Зареждач, материали и полуфабрикати  7


Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)  1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Математика (бакалавър/магистър  - учител по математика)  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина  6


Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (бакалавър/магистър - НУП)  2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакалавър/магистър - математика и ИТ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакаланвър/магистър  - История и география)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1


Главен експерт, Образование - Висше / Право  1


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски  1


Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Език - Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология), Език - Немски  1


Животновъд, Образование - Начално,Основно  2


Машинен оператор, пералня/перачница,Образование - Начално,Основно,Средно  2


Гладач, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)  2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно  1


Домашна помощница,Образование - Основно  1


Общ работник,Образование - Основно  


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)  1


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1


Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)  1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  5


Гладач,Образование - Основно,Начално  5


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално  3


Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1


Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  10


Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  2


Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство  4


Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално  4


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)  1


Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)  1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)  1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1


Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)  5


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)  1


Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно  2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  10


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)  3


Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство  20


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1


Шофьор, автобус, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  5


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  3


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1


Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски  10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно  1


Пиколо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  20


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски20


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ПК Помощник-готвач)  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1


Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1


Градинар, сезонен, Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно  1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи  2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги  1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  3


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  20


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски30


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Език - Английски2


Филиал Балчик


Гладач, Образование - Основно  4


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно  3


Крояч, платна, Образование - Основно  5


Шивач, Образование - Основно  5


Склададжия, Образование - Средно  1


Организатор, производство, Образование - Средно  1


Технолог, облекло, Образование - Средно  1


Охранител, Образование - Средно  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+