Свободни работни места в Добрич на 16 юли

Свободни работни места в Добрич на 16 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Сезонен работник, горското стопанство  1


Зареждач, материали и полуфабрикати  30


Зареждач, материали и полуфабрикати  7


Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)  1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование -  Висше / Ветеринарна медицина  1


Ветеринарен техник (фелдшер),Образование -  Висше / Ветеринарна медицина  1


Счетоводител, Образование -  Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1


Графичен дизайнер, Образование -  Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование -  Висше / Математика (бакалавър/магистър  - учител по математика)  1


Лекар, Образование -  Висше / Медицина  6


Ръководител, направление, Образование -  Висше / Науки за образованието  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (бакалавър/магистър - НУП)  2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакалавър/магистър - математика и ИТ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакаланвър/магистър  - История и география)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1


Главен експерт,Образование - Висше / Право  1


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език  - Английски, Руски1


Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Език - Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование -  Висше / Чужди езици и филологии (немска филология),Език - Немски  1


Мияч, превозни средства (ръчно),Образование - Начално  1


Животновъд, Образование - Начално,Основно  2


Гладач, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)  2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно  1


Общ работник, Образование - Основно  2


Мияч, съдове (ръчно), Образование -  Основно  1


Домашна помощница, Образование - Основно  1


Общ работник, промишлеността, Образование -  Основно  4


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно  2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)  1


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1


Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)  1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  5


Гладач,Образование - Основно,Начално  5


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално  3


Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  2


Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  10


Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство  4


Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално  4


Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  5


Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  8


Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Диспечер, транспортни средства, Образование -  Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Средно  1


Обслужващ, бензиностанция/газостанция,Образование - Средно  1


Машинист, еднокофов багер, Образование -  Средно (Свидетелство за багерист)  1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)  1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1


Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)  5


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1


Заварчик, Образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)  1


Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно  2


Контрольор, качество,Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  10


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Машинен оператор, шиене на облекла,Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)  3


Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство  20


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  5


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  2


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  3


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски  5


Готвач,Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  5


Пиколо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  9


Рецепционист,Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ПК Помощник-готвач)  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1


Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1


Градинар, сезонен,Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно  1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Детегледачка,Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи  2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги  1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски15


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  10


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Език - Английски2


Филиал Балчик


Крояч, платна, Образование - Основно  5


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно  3


Шивач, Образование - Основно  5


Гладач, Образование - Основно  4


Организатор, производство, Образование - Средно  1


Склададжия, Образование - Средно  1


Технолог, облекло, Образование - Средно  1


Охранител, Образование - Средно  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+