Свободни работни места в Добрич на 22 юли

Свободни работни места в Добрич на 22 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати       30


Зареждач, материали и полуфабрикати       7


Ветеринарен техник (фелдшер), образование - Висше / Ветеринарна медицина       1


Ветеринарен лекар, лабораторен, образование - Висше / Ветеринарна медицина       1


Счетоводител, образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)       1


Графичен дизайнер, образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)       1


Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)       1


Лекар, образование - Висше / Медицина       6


Ръководител, направление, образование - Висше / Науки за образованието       1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)       1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)       1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)       1


Главен експерт, образование - , образование - Висше/право      1


Администратор, хотел, образование - Висше / Терапия и рехабилитация       1


Асистент, висше училище, образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)       1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)       1


Животновъд, образование - Начално,Основно       2


Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Начално,Основно,Средно       2


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Основно       1


Общ работник, промишлеността, образование - Основно       4


Чистач, производствени помещения, образование - Основно       2


Домашна помощница, образование - Основно       1


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно       1


Огняр, образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )       1


Пекар, образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)       1


Машинист, пътно-строителни машини, образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )       5


Опаковач, образование - Основно,Без образование,Начално       4


Работник, поддръжка на пътища, образование - Основно,Начално       3


Работник, сезонен, образование - Основно,Начално       9


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Начално       4


Гладач, образование - Основно,Начално       5


Пакетировач, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности       2


Пазач, невъоръжена охрана, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности       10


Кофражист, образование - Основно,Средно / Строителство       4


Арматурист, образование - Основно,Средно / Строителство,Начално       4


Пекар, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       5


Месач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       8


Работник, сладкарско производство, образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии       1


Диспечер, транспортни средства, образование - Средно       1


Продавач-консултант, образование - Средно       1


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно       1


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)       1


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)       1


Техник, оптик, образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)       1


Пазач, въоръжена охрана, образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)       5


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)       1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)       2


Стругар, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Средно       1


Шлосер-монтьор, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)       2


Автомонтьор, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно       2


Шивач, мъжко/дамско облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10


Контрольор, качество, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       5


Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1


Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       5


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       5


Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       2


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       1


Птицевъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)       2


Животновъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно       4


Спасител, плаж, образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)       3


Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)       5


Продавач, хранителни продукти, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно       2


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно       3


Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно       1


Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно       1


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)       5


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно       1


Пиколо, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       9


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       5


Рецепционист, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       10


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       10


Готвач, образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии       1


Монтьор, оловни акумулатори, образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       5


Крояч, текстил, образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги       1


Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно       1


Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       15


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       9


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       10


Мелач, суровини и полуфабрикати, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии       2


Филиал Балчик


Крояч, платна, образование - Основно       5


Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно       3


Шивач, образование - Основно       5


Гладач, образование - Основно       4


Склададжия, образование - Средно       1


Технолог, облекло, образование - Средно       1


Организатор, производство, образование - Средно       1


Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика       1


Филиал Добричка


Подготвител, горница на обувки, образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1


Продавач-консултант, образование - Средно / Търговия на едро и дребно       1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+