Свободни работни места в Добрич на 23 юли

Свободни работни места в Добрич на 23 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати     7


Зареждач, материали и полуфабрикати     30


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина      1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)       1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки      1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)      1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)      1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)      1


Лекар, Образование - Висше / Медицина      6


Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието      1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)      1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)      1


Главен експерт, Образование - Висше / Право      1


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация      1


Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)      1


Животновъд, Образование - Начално,Основно      2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно      2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      1


Домашна помощница, Образование - Основно      1


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно      2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно      4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно      1


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )      1


Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)      1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )      5      


Опаковач, Образование - Основно,Без образование,Начално      4


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално      3


Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално      13


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално      4


Гладач, Образование - Основно,Начално      5


Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности      2


Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности      10


Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство      4


Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално      4


Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии      5


Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии      8


Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии      1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      1


Продавач-консултант, Образование - Средно      1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)      1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)      1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)      1


Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)      5


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)      1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)      2


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Средно      1


Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)      2


Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно      2


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      10


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      5


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      5


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно      1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно      2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)      2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно      4


Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)      3


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)      5


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно      2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно      1


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно      3


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно      1


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно      1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)      5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно      1


Пиколо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно      13


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно      5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      10


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      10


Координатор, Образование - Средно,Висше      1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия      5


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги      1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно      1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      10


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      9


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      15


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии      2


Филиал Балчик


Крояч, платна, Образование - Основно      5


Шивач, Образование - Основно      5


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно      3


Гладач, Образование - Основно      4


Склададжия, Образование - Средно      1


Технолог, облекло, Образование - Средно      1


Организатор, производство, Образование - Средно      1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+