Свободни работни места в Добрич на 13 август

Свободни работни места в Добрич на 13 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати         30


Зареждач, материали и полуфабрикати         6


Гладач Без образование, Основно         5


Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Могистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър)          1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина         1


Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър)         1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)         1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина         6


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)         3


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ)         1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, прафесионален бакалавър - Начален  учител)         1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (география и история)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (история)         1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.)         1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Философия)         1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)         1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно         2


Общ работник, Образование - Начално,Основно         1


Животновъд, Образование - Начално,Основно         2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно         4


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно         2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно         5


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )         1


Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)         1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )         5


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование         5


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално         3


Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно         5


Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5


Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         5


Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         8


Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии         1


Общ работник, Образование - Средно         1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно         1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)         1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр)         1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )         1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)         1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)         3


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)         1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         4


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)         1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         3


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)         10


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4


Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно         1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)         2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1


Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         2


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно         3


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)         5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно         10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)         10


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно         1


Координатор, Образование - Средно,Висше         1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)         4


Сервитьор, Образование - Средно,Основно         2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         4


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         2


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         9


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         10


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         15


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2


Филиал Балчик


Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно         1


Гладач, Образование - Начално,Основно         3


Крояч, платна, Образование - Начално,Основно         5


Шивач, Образование - Начално,Основно         5


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно         1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")         1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)         1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+