Регионалният исторически музей в Добрич с проект за адаптиране на културното наследство за хора със зрителни увреждания

Регионалният исторически музей в Добрич с проект за адаптиране на културното наследство за хора със зрителни увреждания
Още един проект по Програма Еразъм ще изпълнява Регионален исторически музей (РИМ) – Добрич в следващите 2 години (от септември 2019 – до септември 2021). Във фокуса на дейностите отново е културното наследство и неговата адаптация за незрящи и слабо виждащи хора.

Екипът на РИМ – Добрич ще премине през серия от обучения и обмен на добри практики под ръководството на водещият партньор Средиземноморска асоциация за местно развитие от град Бари, Италия. Сдружения, културни институции от Кипър и Испания са също част от партньорите по проекта.


Идеята е културното наследство да се направи достъпно за хора с различен социален статус, да се създадат от тях емоционални преживявания и спомени, като се задейства целия наличен сетивен регистър с подходящи техники и методи.


Общата стойност на проекта е 149 414 евро.


Регионален исторически музей – Добрич работи от 2002 година активно със сдружения и неправителствени организации като ХобиСклуб и Съюз на слепите в Добрич, както и Дневните центрове за хора с увреждания и счита, че с участието си в този проект ще успее да подобри качеството на социален живот на тези хора и да им помогне в намирането на различен подход и съприкосновение с културното наследство.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+