Свободни работни места в Добрич на 3 септември

Свободни работни места в Добрич на 3 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати         6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по български език и литература)         1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1


Директор, музей/галерия, Образование - Висше / История и археология (магистър)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (Учител по история)         1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика (Учител по математика и информатика)         1


Старши учител, практическо обучение, Образование - Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Транспортна техника)         1


Възпитател, Образование - Висше / Науки за образованието (Педагогическа правоспособност)         1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Специална педагогика)         1


Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Логопед)         1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители         1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър - ПНУП)         1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Учител начален етап с информационни технологии)         1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Учител НУП)         1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)         1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по български език и литература)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)         1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Приложни изкуства и занаяти (Фризьорство)         1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2


Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология (Учителска правоспособност)         1


Младши експерт, Образование - Висше / Строителство (Водоснабдителна, хидро-, електро, и съобщителна инфраструктура)         1


Старши специалист, Образование - Висше / Строителство (Специалист „Строителен техник и незаконно строителство“)         1


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Магистър/бакалавър - учител по философия)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Учител по философия)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми (Учител по история и цивилизация и география и икономика)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър - учител по немски език)         1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно         2


Животновъд, Образование - Начално,Основно         2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно         10


Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование         5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)         10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно         3


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )         2


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално         1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)         1


Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2


Помощник на учителя, Образование - Средно         1


Барман, Образование - Средно         5


Помощник-възпитател, Образование - Средно         1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно         1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно         1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)         1


Огняр, Образование - Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)         1


Огняр, Образование - Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)         1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)         3


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)         1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)         2


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         3


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно         5


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         3


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4


Касиер, Образование - Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно         1


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно         1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)         1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно         5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         3


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)         1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1


Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно         2


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно         2


Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно         3


Сервитьор, Образование - Средно,Основно         10


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         5


Монтажник, изделия от дърво, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло         2


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1


Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2


Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         4


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2


Филиал Балчик


Помощник кухня, заведение за бързо хранене         4


Личен асистент, Образование - Без образование         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (Лектор по История.)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по изобразително изкуство и музика код 23305004)         1


Санитар, Образование - Средно         2


Помощник-възпитател, Образование - Средно         1


Помощник-възпитател, Образование - Средно         1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")         1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)         1


Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина         2


Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)         3


Санитар, Образование - Средно / Медицина (Санитар)         1


Филиал Крушари


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език)         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+