Свободни работни места в Добрич на 4 септември

Свободни работни места в Добрич на 4 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  6


Зареждач, материали и полуфабрикати  10


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Български език и литература (Магистър,бакалавър)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Български език и литература (Учител по български език и литература)  1


Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски1


Директор, музей/галерияВисше / История и археология (магистър)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / История и археология (Учител по история)  1


Графичен дизайнер, Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Математика (Учител по математика и информатика)  1


Старши учител, практическо обучение, Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Транспортна техника)  1


Възпитател, Висше / Науки за образованието (Педагогическа правоспособност)  1


Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (Логопед) 1


Възпитател, Висше / Подготовка на начални учители  1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър - ПНУП)  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър,бакалавър - НУПЧЕ)Английски  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър/бакалавър/професионален бакалавър -  НУП, НУПЧЕ, НУПИТ или ПУНУП - квалификация "Начален учител")  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Учител начален етап с информационни технологии)  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Учител НУП), Английски  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети  1


Учител, теоретично обучениеВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по български език и литература)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по география и икономика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Квалификация - учител по физическо възпитание и спорт)1


Учител, практическо обучение, Висше / Приложни изкуства и занаяти (Фризьорство)1


Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Психолог, училищен, Висше / Психология (Учителска правоспособност)1


Младши експерт, Висше / Строителство (Водоснабдителна, хидро-, електро, и съобщителна инфраструктура)  1


Старши специалист, Висше / Строителство (Специалист „Строителен техник и незаконно строителство“)  1


Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитация, Английски, Руски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Философия и етика (Магистър/бакалавър - учител по философия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Философия и етика (Учител по философия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми (Учител по история и цивилизация и география и икономика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър - учител по немски език), Немски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Учител по английски език), Английски  1


Механик, промишлено оборудване, Висше,Професионален колеж,Средно  2


Животновъд, Начално,Основно  2


Производител, обувки (ръчно), Начално,Основно  10


Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  10


Мияч, съдове (ръчно), Основно  3


Машинист, пътно-строителни машини, Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  2


Работник, поддръжка на пътища, Основно,Начално  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Основно,Средно (водопроводчик)  1


Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Барман, Средно 5


Камериер/камериерка, хотел, Средно  1


Помощник-възпитател, Средно  1


Помощник на учителя, Средно 1


Чистач/ Хигиенист, Средно  1


Машинист, еднокофов багер, Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)  1


Огняр, Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)  1


Огняр, Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)  1


ОгнярСредно / Други неопределени специалности (огняр)  1


Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Машинен оператор, металообработващи машини, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)  3


Водач, селскостопански машини, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер) 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)2


Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3


Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно  5


Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3


Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10


Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Касиер, Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно  1


Охранител, Средно / Сигурност,Средно  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  1


Обслужващ, магазин, Средно / Търговия на едро и дребно  5


Сервитьор, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  3


Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)  1


Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1


Работник, сладкарско производство, Средно / Хранителни технологии,Основно  2


Работник, правене на колбаси, Средно / Хранителни технологии,Средно  2


Сервитьор, Средно,Основно  10


Общ работник, промишлеността, Средно,Основно  3


Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5


Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2


Крояч, текстил, Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 1


Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 1


Мелач, суровини и полуфабрикати, Средно,Средно / Хранителни технологии, Английски  2


ТранжорСредно,Средно / Хранителни технологии  2


Колач, животниСредно,Средно / Хранителни технологии  4


Филиал Балчик


Помощник кухня, заведение за бързо хранене  4


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / История и археология (Лектор по История.)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по изобразително изкуство и музика)  1


Санитар, Средно  2


Помощник-възпитател, Средно  1


Оператор, селскостопански машини, Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")  1


Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1


Медицинска сестра, Средно / Медицина  2


Болногледач, Средно / Медицина (Болногледач.)  3


Санитар, Средно / Медицина (Санитар)1


Филиал Крушари


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+