Свободни работни места в Добрич на 17 септември

Свободни работни места в Добрич на 17 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати         5


Зареждач, материали и полуфабрикати         9


Чистач/ Хигиенист, Без образование         2


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално         1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ и НЕ)         1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1


Консултант, поддръжка на информационни технологии, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина         6


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Учител специална педагогика)         1


Трудотерапевт, Образование - Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи         1


Помощник на учителя, Образование - Висше / Подготовка на детски учители,Средно / Подготовка на детски учители,Средно         1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители         2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация         1


Образователен медиатор, Образование - Висше,Висше / Социална работа с деца и младежи,Средно         1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно         8


Животновъд, Образование - Начално,Основно         2


Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование         5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)         10


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)         1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Без образование         1


Изпълнител, Образование - Основно,Средно         1


Сервитьор, Образование - Основно,Средно         3


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно,Средно         10


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)         1


Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2


Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1


Машинен оператор, Образование - Средно         1


Барман, Образование - Средно         5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно         1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)         1


Електротехник, строителен, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно         2


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)         1


Специалист, труд и работна заплата, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)         1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер),Основно (Шлосер)         1


Помощник-възпитател, Образование - Средно / Науки за образованието,Средно         1


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно         5


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         3


Крояч, текстил, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)         1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално         5


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно         1


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)         1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно         2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         1


Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно         2


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно         2


Сервитьор, Образование - Средно,Основно         10


Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно         3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Без образование         3


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Шофьор, автобус, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги         1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         3


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1


Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         4


Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2


Филиал Балчик


Помощник кухня, заведение за бързо хранене         4


Крояч, платна, Образование - Основно         3


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно         3


Продавач-консултант, Образование - Средно         1


Шивач, Образование - Средно         5


Санитар, Образование - Средно         2


Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина         2


Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)         3


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Склададжия, Образование - Средно,Висше         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+