Свободни работни места в Добрич на 9 октомври

Свободни работни места в Добрич на 9 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  7


Чистач/ Хигиенист  1


Личен асистент, Без образование  3


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6


Кариерен консултант, Образование - Висше / Науки за образованието  1


Общ работник, Образование - Начално,Основно  1


Калолечител, Образование - Основно  1


Крояч, текстил, Образование - Основно (крояч, текстил),Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Без образование  1


Транжор,Образование - Основно,Начално,Средно  1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3


Обслужващ, магазин, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно  3


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  3


Касиер, домакин, Образование - Средно  1


Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)  1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (свидетелство за управление на багер),Средно / Строителство (свидетелство за управление на багер)  1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности  2


Огняр,Образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)  1


Шофьор, автобус, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор  D)  1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно  3


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно  3


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач, Пом. готвач),Средно (готвач или пом. готвач)  1


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше  10


Пакетировач, Образование - Средно,Основно  1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3


Майстор-готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (Готвач)  1


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Без образование,Начално  1


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно  2


Крояч, платна, Образование - Основно  2


Шивач, Образование - Средно  1


Техник, компютърни системи, Образование - Средно / Компютърни науки (Монтаж ,настройка и поддръжка на компютърни мрежи.), Език - Английски  1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Склададжия, Образование - Средно,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+