Свободни работни места в Добрич на 14 октомври

Свободни работни места в Добрич на 14 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Чистач/ Хигиенист       1


Личен асистент,Без образование       3


Медицинска сестра, Обрзование - висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)       1


Медицинска сестра, Образование - висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)       1


Лекар, Образование -Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")       6


Психолог, Образование -Висше / Психология       1


Рехабилитатор, Образование -Висше / Терапия и рехабилитация       1


Общ работник, Образование -Начално,Основно       1


Машинен оператор, шиене на бродерия, Образование -Основно       1


Калолечител, Образование -Основно       1


Крояч, текстил, Образование -Основно (крояч, текстил),Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1


Общ работник, Образование -Основно,Без образование       1


Транжор, Образование -Основно,Начално,Средно       1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование -Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       3


Обслужващ, магазин, Образование -Основно,Средно / Търговия на едро и дребно       3


Касиер, домакин, Образование -Средно       1


Оператор, машина за обработка на фолио, Образование -Средно       1


Огняр, Образование -Средно (огняр газови котли)       1


Машинист, еднокофов багер, Образование -Средно (свидетелство за управление на багер),Средно / Строителство (свидетелство за управление на багер)       1


Диспечер, транспортни средства, Образование -Средно / Други неопределени специалности       2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование -Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)       1


Шофьор, автобус, Образование -Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор  D)       1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование -Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)       2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование -Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно       3


Аранжор, витрини/щандове, Образование -Средно / Търговия на едро и дребно,Основно       3


Консултант, продажби ИКТ, Образование -Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно       2


Сервитьор, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       1


Сервитьор, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       1


Помощник-готвач, Образование -Средно / Хранителни технологии (Готвач, Пом. готвач),Средно (готвач или пом. готвач)       1


Сладкар, Образование -Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)              1


Кредитен специалист, банка, Образование -Средно,Висше       10


Производител, обувки (ръчно), Образование -Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       3


Шивач, обувки, Образование -Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       2


Продавач-консултант, Образование -Средно,Средно / Търговия на едро и дребно       1


Майстор-готвач, Образование -Средно,Средно / Хранителни технологии (Готвач)       1


Филиал Балчик


Крояч, платна, Образование -Основно       2


Гладач, преса (ръчно), Образование -Основно       2


Контрольор, качество, Образование -Средно       2


Шивач, Образование -Средно       1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование -Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )       1


Техник, компютърни системи, Образование -Средно / Компютърни науки (Монтаж ,настройка и поддръжка на компютърни мрежи.)       1


Организатор, производство, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1


Технолог, облекло, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)       1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+