Избори 2019: Къде могат да гласуват хората с увреждания в Община Добрич?

Избори 2019: Къде могат да гласуват хората с увреждания в Община Добрич?
Общинската избирателна комисия утвърди секции с улеснен достъп за лица с увредено зрение или затруднено придвижване в Община Добрич на предстоящите местни избори на 27 октомври.

Гражданите с увреждания, чиито избирателни секции се намират на места със затруднен за тях достъп, ще имат възможността да подадат своя вот в  най-близката подходяща секция.


Достъпът до секция № 15, която се намира в  ОУ „Христо Ботев“, на ул. „Цар Самуил“ 14, е затруднен от стъпала, а изграденото подемно съоръжение все още не е в експлоатация. Препоръчва се гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „П. Р. Славейков“, в Общинския младежки център или в Професионалната гимназия по туризъм „П. К. Яворов“.


Достъпът до секциите № 24 (в ДГ № 9 „Пчеличка“, на ул. „Христо Смирненски” 5) и № 27 (В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3, на ул. Екзарх Антим I“ № 1)  е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в Общинския младежки център или в Професионалната гимназия по туризъм „П. К. Яворов“.


Избирателите, които гласуват в  ДГ № 23 (бивша ДГ № 11 „Дъга“) на ул. „Богдан“ 2 – секция № 30 могат да подадат своя вот в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 


В секция № 52 (в ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16) и № 57 (В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67)  ще бъде осигурена временна рампа. Други подходящи секции са в СУ „Св. Климент Охридски”.


Достъпът до секция № 85 в  ОУ „Й. Йовков”, на ул. „Ген. Г. Попов” 52,  е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“. 


В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 също е затруднено гласуването на хората с увреждания. Препоръчва се  секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54. 


Достъпът до секция № 109 в  СУ „Л. Каравелов”, в ж.к. „Балик” до бл. 24, е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекцията „Социално подпомагане” на бул. „Добруджа”. 


 Най - подходящите секции, в които могат да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването са:


-      Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“


-      Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А


-      СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2


-      Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1


-      СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2


-      ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17


-      Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36


-      Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа


-      Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа


-      СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2


-      Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа


-      Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа


-      ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”


-      Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа


-      Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А


-      ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44


-      СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)


-      ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98


Община Добрич е осигурила автомобил за транспортиране на хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите. Заявки  се подават  в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес dobrich@dobrich.bg. 


В деня на изборите - 27 октомври 2019 година, заявки ще се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.


 


 


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+