Работници в сферата на услугите ще се търсят и наемат през следващите 12 месеца

Работници в сферата на услугите ще се търсят и наемат през следващите 12 месеца
Това сочи проведеното второ анкетно проучване сред работодателите за нуждите им от работна ръка.

Отчетена беше добра активност от фирмите, попаднали в представителната извадка на Агенцията по заетост за област Добрич


Днес се проведе среща на Работната група, определена със заповед на областния управител Красимир Кирилов във връзка с провеждането на второ анкетно проучване сред работодателите за нуждите им от работна ръка. Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. В единствената точка от дневния ред представителят на Дирекция „Бюро по труда“ Атанас Йорданов представи обобщените данни, като отбеляза, че в извадката, направена от Агенцията по заетост, са попаднали общо за областта 112 фирми, от които 103 са попълнили въпросника. Спрямо средният показател за страната – 57.3 % попълнени анкети, за област Добрич се отчита добра активност – 88.8 %. Това, което прави впечатление от направеното проучване е, че с най-висок дял в следващите 12 месеца ще се търсят и наемат хора от сферата на услугите. Търсени ще са кадри в областта на туризма, медицината, педагогиката, селското и горско стопанства.


Присъствалите на работната среща членове на работната група отново единодушно се обединиха в решението да се изпрати препоръка за съгласуване с работодателските организации на фирмите, които попадат в представителната за областта извадка за анкетно проучване. Обсъдено бе още, че се очаква да бъде взето решение анкетните проучвания за нуждите на бизнеса от работна ръка да се прави веднъж годишно, вместо както до сега – два пъти.


Предстои направеното проучване да бъде представено за приемане на заседание на Областен съвет за развитие.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+