Свободни работни места в Добрич на 21 октомври

Свободни работни места в Добрич на 21 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Чистач/ Хигиенист 1


Личен асистент, Без образование  3


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1


Медицинска сестра, Образование -  Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1


Лекар, Образование -  Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6


Възпитател, Образование -  Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър/магистър ,БЗО ХОСС), Език - Английски1


Пакетировач, Образование -  Начално,Средно,Основно  1


Машинен оператор, шиене на бродерия, Образование -  Основно  1


Калолечител, Образование -  Основно  1


Крояч, текстил, Образование -  Основно (крояч, текстил),Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Огняр, Образование -  Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1


Общ работник,Образование -  Основно,Без образование  1


Транжор,Образование -  Основно,Начално,Средно  1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование -  Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи3


Обслужващ, магазин,Образование -  Основно,Средно / Търговия на едро и дребно  3


Оператор, машина за обработка на фолио,Образование -  Средно  1


Касиер, домакин, Образование -  Средно  1


ОгнярмОбразование -  Средно (огняр газови котли)  1


Диспечер, транспортни средства,Образование -  Средно / Други неопределени специалности2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование -  Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)  1


Шофьор, тежкотоварен автомобилСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)  2


Шивач, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование -  Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно  3


Аранжор, витрини/щандове, Образование -  Средно / Търговия на едро и дребно,Основно  2


Консултант, продажби ИКТ, Образование -  Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  2


Сервитьор, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1


Помощник-готвач, Образование -  Средно / Хранителни технологии (Готвач, Пом. готвач),Средно (готвач или пом. готвач)  1


Сладкар, Образование -  Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1


Кредитен специалист, банка, Образование -  Средно,Висше10


Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование -  Средно,Основно  1


Шивач, обувки, Образование -  Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  2


Производител, обувки (ръчно), Образование -  Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  2


Продавач-консултант, Образование -  Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Филиал Балчик


Гладач, преса (ръчно), Образование -  Основно  2


Крояч, платна, Образование -  Основно  2


Контрольор, качество, Образование -  Средно  2


Шивач, Образование -  Средно  1


Електротехник, промишлено предприятием, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )  1


Техник, компютърни системи, Образование -  Средно / Компютърни науки (Монтаж ,настройка и поддръжка на компютърни мрежи.), Език - Английски  1


Организатор, производство, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Технолог, облекло, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+