Разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради за били издадени в областта през третото тримесечие на 2019 г.

Разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради за били издадени в областта през третото тримесечие на 2019 г.
През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 41 жилища в тях и с 4 563 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 5 210 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват, съответно с 21.9, 52.4 и 62.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се запазва, а разгънатата им застроена площ бележи спад с 54.5%. 


В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 40.5, 25.5 и 42.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 16.1%, а общата им застроена площ намалява с 69.8%.


През третото тримесечие на 2019 г. в област Добрич е започнал строежът на 25 жилищни сгради с 97 жилища в тях и с 9 502 кв. м РЗП, и на 10 други сгради с 1 246 кв. м РЗП. 


Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради, жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват, съответно с 92.3, 203.1 и 232.7%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран ръст от 25.0%, докато при тяхната РЗП намалението е от 70.6%. 


В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на започнатите нови жилищни сгради намалява с 3.8%, но разгънатата им застроена площ и броят на жилищата в тях нарастват, съответно със 111.8 и 136.6%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 66.7%, докато разгънатата им обща застроена площ - спад с 58.3%.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+